Medewerker human resource management 4 | Friesland College

Jouw werk gaat altijd om mensen. Je hebt daarbij veel met regels en procedures te maken en je werkt vaak met computersystemen. Salarissen en pensioenen, vakantiedagen, zieke medewerkers, ontslag van personeel en contracten voor nieuw personeel: dat alles en meer houd je bij als medewerker human resource management. Je staat collega's te woord wanneer ze informatie of advies willen. Je bent als het ware de helpdesk van de organisatie. Je bent daarom ook goed in de Nederlandse taal, weet veel van regels, contracten en procedures en bent betrouwbaar. Daarnaast werk je nauwkeurig en slagvaardig en vind je het leuk om oplossingen te zoeken voor cliënten en collega's.

De opleiding
Je volgt de opleiding Human resource management (Personeel & Arbeid) samen met studenten van de andere juridische opleidingen in een eigen coachgroep. Je krijgt een stevige juridische basis, naast de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, ICT en coaching. Je verdiept je in wetten, regels en procedures. Je leert hoe je professionele gesprekken moet voeren en hoe bijvoorbeeld de werving, selectie en bemiddeling verloopt. In het laatste jaar verdiep je je in het arbeidsrecht. Tijdens coaching staan je eigen ontwikkeling, studievoortgang en stage centraal.

Stage
Je loopt twee keer stage tijdens de opleiding, de eerste 20 weken zijn verdeeld over het einde van jaar één en het begin van jaar twee. In het derde leerjaar loop je nog eens 20 weken stage. Je hebt dan vier dagen stage en één dag op school. Stage is mogelijk bij bedrijven met een personeelsafdeling of een uitzendbureau. Op school hebben wij veel contacten met de bedrijven, maar je gaat ook zelf contact leggen. Het zoeken van een stagebedrijf is wel altijd in overleg met school.

Diploma en dan ...
Na deze opleiding kun je aan de slag bij elke organisatie met een personeelsafdeling. Je kunt uiteraard ook doorstromen naar het hbo.