Nog niet aangemeld voor een mbo-opleiding? Kom langs op de Open Dag!
1 Juni van 16.00 tot 18.00

Meld je aan voor de open dag

Nog niet aangemeld voor een mbo-opleiding? Kom langs op de Open Dag!
1 Juni van 16.00 tot 18.00

Meld je aan voor de open dag

Pedagogisch werk & Onderwijs

De opleiding Pedagogisch werk en onderwijs werkt nauw samen met het werkveld. Voor onze studenten zijn we steeds op zoek naar vernieuwende en/of uitdagende opdrachten waarbij onze studenten hun vaardigheden en kennis in de praktijk kunnen inzetten en mogelijk uitbreiden. Uitgangspunt is dat de studenten zelfstandig activiteiten oppakken en zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit. De opdrachten moeten dus een leeraspect bevatten.

Opdrachten voor sportieve en recreatieve activiteiten bij Pedagogisch werk en Onderwijs

Voor ons keuzedeel ‘leider sportieve recreatie’ zijn wij op zoek naar opdrachtgevers voor sportieve en recreatieve activiteiten. Bijvoorbeeld: een sportinstuif, sportdag, sponsorloop, school-sportactiviteiten, etc. Alle enigszins grootschalige sportgerelateerde activiteiten vallen hieronder.

Daarnaast kunt u ons benaderen voor opdrachten in het onderwijs en kinderopvangorganisaties, die onze onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers zelfstandig of samen met u kunnen organiseren.

Voorbeelden van georganiseerde activiteiten zijn:

  • Circus Adje LF2018. Studenten hebben een voorstelling gemaakt en hebben deze uitgevoerd voor peuters bij kinderdagverblijven.
  • Living Lab: studenten leren basisschoolleerlingen programmeren (helaas op dit moment geen capaciteit meer beschikbaar).
  • Gezondheid en leefstijl: de studenten verdiepen zich in een onderwerp en geven hierover voorlichting.
  • Kinderboekenweek: de studenten bedenken een activiteit bij een kinderboek en lezen voor aan kinderen van basisscholen en kinderdagverblijven. Buiten- of binnenschoolse activiteit: de studenten organiseren een buiten- of binnenschoolse activiteit en voeren deze uit.
  • Atelier: de studenten verzorgen creatieve middagen op basisscholen.

Werkwijze indienen opdracht

  1. U vult het aanvraagformulier in en omschrijft de opdracht.
  2. Wij nemen naar aanleiding van dit verzoek contact met u op.
  3. Er vindt vrijblijvend een oriënterend gesprek plaats, waarin de opdracht wordt besproken en bekeken wordt of deze opdracht uitvoerbaar is met betrekking tot tijd, inzet, budget en leeraspect).
  4. De studenten worden gecoacht door docenten en waar nodig vakspecialisten van de opleiding. De opdrachtgever wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor vragen, eventuele uitleg en begeleiding tijdens de uitvoeringsfase. De beoordeling van de opdracht gebeurt door de coach, vakspecialist en de opdrachtgever.