Mediadesign & IT

Mediadesign & IT werkt nauw samen met het werkveld. Voor onze studenten zijn we steeds op zoek naar vernieuwende en/of uitdagende opdrachten waarbij zij hun vaardigheden en kennis in de praktijk kunnen inzetten en mogelijk uitbreiden. Uitgangspunt is dat de studenten zelfstandig activiteiten oppakken en zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit. De opdrachten moeten dus een leeraspect bevatten. De wereld van Mediadesign & IT - en alles wat daarmee samenhangt - verandert continu: dat wat vandaag gevraagd wordt kan morgen een nieuw beroep inluiden. Werkzaamheden verschuiven en overlappen elkaar. Het is voor de ontwikkeling van onze studenten van essentieel belang met die ontwikkelingen te maken te krijgen. In de praktijk kunnen de studenten deze ervaringen opdoen.

We zijn op zoek naar de 'traditionele' klussen die bij Mediadesign & IT horen zoals:

 • ontwerp website,
 • apps,
 • systeembeheer,
 • netwerkbeheer,
 • vormgeving en games e.d.

Maar ook de innovatieve en actuele opdrachten, zoals:

 • Augmented reality (AR)
 • Virtual reality (VR)
 • mediaredactie
 • cybersecurity
 • privacy
 • cyber-awareness

Werkwijze indienen opdracht:

 1. U vult het aanvraagformulier in en omschrijft de opdracht.
 2. Wij nemen naar aanleiding van dit verzoek contact met u op.
 3. Er vindt vrijblijvend een oriënterend gesprek plaats, waarin de opdracht wordt besproken en bekeken wordt of deze opdracht uitvoerbaar is met betrekking tot tijd, inzet, budget en leeraspect).

Een aanvraag wordt door de opleiding beoordeeld op haalbaarheid en onderwijskundige waarde. Aanvragen graag tijdig indienen, bij voorkeur 2 maanden voor de uitvoering of deadline, er kan dan intern en met u worden overlegd en ingepland. Het kan zijn dat er op een bepaalde aanvraag geen studenten reageren, in dat geval kunnen we dan tijdig contact met u opnemen.

Ons schooljaar is verdeeld in vier periodes van 10 weken. Aan het begin van elke periode worden ontvangen aanvragen bij de studenten geïntroduceerd. Daarnaast is het in overleg ook mogelijk een aanvraag tussentijds in te brengen.

De studenten worden gecoacht door docenten en waar nodig vakspecialisten van de opleiding. De opdrachtgever wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor vragen, eventuele uitleg en begeleiding tijdens de uitvoeringsfase. De beoordeling van de opdracht gebeurt door de coach, vakspecialist en de opdrachtgever.