Friesland College Friesland College Friesland College

Opdrachten Media, Games & IT

Leerbedrijf Students at work

Media, Games & IT werkt nauw samen met het werkveld. Voor onze studenten zijn we steeds op zoek naar vernieuwende en/of uitdagende opdrachten waarbij zij hun vaardigheden en kennis in de praktijk kunnen inzetten en mogelijk uitbreiden. Uitgangspunt is dat de studenten zelfstandig activiteiten oppakken en zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit. De opdrachten moeten dus een leeraspect bevatten.

De wereld van Media, Games & IT - en alles wat daarmee samenhangt - verandert continu: dat wat vandaag gevraagd wordt kan morgen een nieuw beroep inluiden. Werkzaamheden verschuiven en overlappen elkaar. Het is voor de ontwikkeling van onze studenten van essentieel belang met die ontwikkelingen te maken te krijgen. In de praktijk kunnen de studenten deze ervaringen opdoen.

We zijn op zoek naar de 'traditionele' klussen die bij Media, Games & IT horen zoals:

 • website-ontwerp,
 • apps,
 • systeembeheer,
 • netwerkbeheer,
 • vormgeving en games e.d.

Maar ook de innovatieve en actuele opdrachten, zoals:

 • Augmented reality (AR)
 • Virtual reality (VR)
 • mediaredactie
 • cybersecurity
 • privacy
 • cyber-awareness

Werkwijze indienen opdracht:

 1. U vult het contactformulier in en omschrijft de opdracht.
 2. Wij nemen naar aanleiding van dit verzoek contact met u op.
 3. Er vindt vrijblijvend een oriënterend gesprek plaats, waarin de opdracht wordt besproken en bekeken wordt of deze opdracht uitvoerbaar is met betrekking tot tijd, inzet, budget en leeraspect).
 4. De studenten worden gecoacht door docenten en waar nodig vakspecialisten van de opleiding. De opdrachtgever wordt gevraagd beschikbaar te zijn voor vragen, eventuele uitleg en begeleiding tijdens de uitvoeringsfase. De beoordeling van de prestatie gebeurt door de coach, vakspecialist en de opdrachtgever.