Sociaal domein

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze arbeidsmarkt. Mensen verloren hun baan,  pas afgestudeerde studenten vinden geen werk, terwijl er ook werkgevers zijn die op dit moment om 'helpende handen' schreeuwen. Met maatwerk als sleutel tot succes spelen we in dit krachtenveld als regionaal ROC en grote opleider in Friesland graag een verbindende rol.

Maatwerk als sleutel tot succes
Samen met u zoomen we in op de verschillende doelgroepen ('kort werkzoekend', 'grote afstand tot arbeidsmarkt' en 'van werk naar werk'). We stellen een passend (begeleidings)plan, opleidings- of trainingsaanbod op voor nu én voor de toekomst. Zodat mensen weer duurzaam inzetbaar zijn in de juiste baan. 

Ons aanbod, aan te passen in iedere gewenste vorm
Het Friesland College biedt regulier mbo-onderwijs vanaf Entree-niveau tot mbo-niveau 4 in bol (school/stage) en bbl (werken/leren). Daarnaast hebben we een groeiend aantal korte certificeerbare cursussen (mbo-onderdelen) in alle richtingen en bieden we voorschakeltrajecten. Dit alles, gecombineerd met cursussen basisvaardigheden, loopbaangesprekken, keuzetrajecten en capaciteitentesten, maakt ons aanbod flexibel inzetbaar voor iedere vraag. Het ligt 'voor het grijpen' en kan in elke gewenste vorm worden aangepast aan uw vraag.

Kijk hier voor meer informatie

Met onze up-to-date opleidingen en maatwerktrajecten zijn we gericht op de ontwikkeling in de regio én op de ontwikkeling van de student. Wij zeggen niet voor niets: Friesland College, waar leren werkt!

Contact
Wij staan altijd open voor ideeën om samen te ontdekken waar leren werkt! Neem de eerste stap en verken in een open gesprek de mogelijkheden. Kijk hier voor onze contactgegevens.