Samenwerken

We leven in een snel veranderende wereld. Om mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen hebben we ‘buiten’ hard nodig. Alleen in samenwerking met ‘buiten’ - gemeenten, bedrijven en instellingen - zijn we in staat om modern beroepsonderwijs en volwasseneneducatie aan te bieden die beide aansluiten op de vraag uit de maatschappij. Op landelijke en regionale schaal krimpt de arbeidsmarkt in rap tempo. Dat raakt alle sectoren en dus ook het onderwijs. Tegelijkertijd stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat ‘de lat omhoog moet’. Kortom, we worden uitgedaagd.

Om in te kunnen spelen op relevante externe ontwikkelingen in de regio doet het Friesland College zaken met het merendeel van de bedrijven en instellingen uit de Friese regio. In de vorm van samenwerking zijn drie categorieën te onderscheiden.

  • De eerste categorie betreft samenwerking met bedrijven en instellingen die uitsluitend als leerbedrijf voor stagiairs functioneren.
  • In de tweede  categorie vallen organisaties die ruimte bieden aan stagiairs en daarnaast met het Friesland College afspraken hebben gemaakt over om- en bijscholing.
  • Bij de derde categorie gaat het om organisaties die een partnerschap aangaan met het Friesland College. Deze organisaties delen onze visie en werken nauw samen om bedrijfsscholing en mbo-opleiding te integreren. Bij een aantal bedrijven heeft dit inmiddels geleid tot het opzetten van een praktijkroute.

Meer informatie over:

Contact
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van Onderwijs, Personeel & Innovatie, telefoonnummer (088) 060 2859.