Friesland College Friesland College Friesland College

Praktijkleren

De pilot Praktijkleren met mbo-praktijkverklaring wordt in Fryslân mogelijk gemaakt door de Friese mbo-scholen, erkende leerbedrijven, Steunpunt Zorg & Onderwijs Friesland, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en alle partners van Fryslân Werkt!

Toelating

Praktijkleren is voor werkenden en werkzoekenden (18 jaar of ouder) zonder startkwalificatie. Voor hen is het behalen van een volledig mbo-diploma of -certificaat om diverse redenen (vooralsnog) niet haalbaar. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Denk bijvoorbeeld aan:
• een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd
• een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt
• een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal

Diploma

Bij goed resultaat: een mbo-praktijkverklaring waarmee de student kan aantonen dat bepaalde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur op niveau 1 of 2 in de praktijk voldoende zijn uitgevoerd.

Rol Friesland College

Bij praktijkleren volgen studenten een gedeelte van een mbo-opleiding van het Friesland College. Ze voeren bij een erkend leerbedrijf onderdelen van de beroepspraktijkvorming (BPV) uit. Het Friesland College schrijft de student in op de opleiding, stelt een Onderwijsovereenkomst (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK) op en registreert de student in het Praktijkloket MBO.

Aanmelden

Aanmelding loopt via een jobcoach, de spil tussen de student, het erkende leerbedrijf en het Friesland College. Deze verzorgt ook de begeleiding van de student tijdens het opleidingstraject en legt de voortgang vast in het Praktijkloket MBO.

Geïnteresseerd? Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Informatie

Voor meer informatie over praktijkleren kunt u terecht bij

FC-Adviescentrum
T 088 - 060 30 00
E adviescentrum@fcroc.nl

In het kort

  • Diploma: mbo-praktijkverklaring
  • Duur: Praktijkleren is een traject op maat en duurt naar verwachting gemiddeld 3 tot 6 maanden
  • Studiebelasting: 8 dagdelen van 4 lesuren praktijk: afhankelijk van ervaring. Zelfstudie 2-4 uur per week
  • Kosten: € 450,00
  • Locaties: Bij erkende leerbedrijven