praktijkleren, traject op maat

Sommige mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende redenen kunnen zij geen mbo-diploma of mbo-certificaat behalen. Met praktijkleren zet Friesland College zich in om deze mensen (weer) aan betaald werk te helpen, want de behoefte aan vakmensen is groot. Praktijkleren vergroot voor hen de kans op een betaalde baan, want hiermee kunnen zij aantonen wat ze kunnen.

Bekijk hier onze Praktijkleren cursussen.

Wat is praktijkleren?

Bij praktijkleren ontdekt een student – in een op maat gemaakt programma – welke praktijkwerkzaamheden voor hem geschikt zijn om uit te voeren. Deze werkzaamheden voert hij uit bij een erkend leerbedrijf, onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkwerkzaamheden (werkprocessen) zijn onderdeel van een bestaande mbo-opleiding op niveau 1 of 2. Heeft de student de werkzaamheden met een goed resultaat afgerond, dan krijgt hij een mbo-praktijkverklaring. Deze verklaring vergroot de kans op betaald werk, want het toont aan wat de student kan.

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Voor wie is praktijkleren?

Praktijkleren is voor werkenden en werkzoekenden (18 jaar of ouder, met of zonder beperking). Voor hen is het behalen van een volledige mbo-diploma (inclusief Entree, niveau 1) of een mbo-certificaat om diverse redenen (vooralsnog) niet haalbaar. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd
  • een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt
  • een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal

Hoe lang duurt praktijkleren?

Praktijkleren is een leerroute op maat. De student doorloopt een intensieve periode van werken en leren bij een erkend leerbedrijf. Omdat elke student andere voorkennis, ervaring en capaciteiten heeft, kent het opleidingstraject geen vaste duur. Gemiddeld zal praktijkleren 2 tot 6 maanden duren.

Studenten krijgen een praktijkverklaring

Bij een goed resultaat krijgt de student een mbo-praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring toont aan dat de student bepaalde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur op niveau 1 of 2 in de praktijk kan uitvoeren. Zo kan hij aan een toekomstige werkgever laten zien wat hij kan. En misschien vormt het zelfs een opstap om verder te studeren in het mbo.

Welke rol heeft Friesland College?

Bij praktijkleren volgen studenten een gedeelte van een mbo-opleiding van het Friesland College. Zij voeren bij een erkend leerbedrijf onderdelen van de beroepspraktijkvorming (BPV) uit. Friesland College schrijft de student in de derde leerweg in, en stelt een Onderwijsovereenkomst (OOK) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. Gedurende het traject bewaakt Friesland College de voortgang van de student.

De trajectbegeleider van het Friesland College ondersteunt de student en de praktijkbegeleider van het bedrijf bij de beoordeling van de werkprocessen behorende bij de praktijkverklaring. De beoordeling van de student wordt gedaan door de praktijkbegeleider.

Hoe meld ik iemand aan voor praktijkleren?

Aanmelden voor een cursus praktijkleren kan via de pagina van een richting naar keuze:

Kosten

De kosten bedragen € 750,-- per traject. Hiervoor kan de student mogelijk gebruik van o.a. het Stapbudget. Neem contact op met de contactpersoon praktijkleren van het Friesland College voor eventuele andere financieringsmogelijkheden.

Wat gebeurt er na een aanmelding?

Wanneer de praktijkbegeleider een student aanmeldt voor praktijkleren, dan stelt Friesland College een Onderwijsovereenkomst (OOK) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat deze worden ondertekend door het erkende leerbedrijf en de student.

De student voert de werkprocessen uit bij het erkende leerbedrijf. De trajectbegeleider zorgt voor de registratie in het Praktijkloket van SBB en legt de voortgang van de student daarin vast.

Heeft de student de werkprocessen succesvol afgerond? Dan ontvangt hij van de trajectbegeleider een ondertekende praktijkverklaring en een mbo-verklaring. Dit gebeurt tijdens een feestelijke uitreiking op het bedrijf.

Meer weten over praktijkleren?

Bekijk onderstaande linkjes voor meer informatie over praktijkleren en de mogelijkheid voor subsidie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Renze Petersohn, r.j.petersohn@fcroc.nl, 088 – 060 2014

Hieronder zie je al onze praktijkleren cursussen.