Friesland College Friesland College Friesland College

Pilot praktijkleren, traject op maat

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het halen van een mbo-diploma of -certificaat niet altijd vanzelfsprekend. Praktijkleren is een laagdrempelige manier om toch weer op het juiste spoor te komen. En wellicht vormt de mbo-praktijkverklaring zelfs een opstap om verder te studeren in het mbo. Bij het Friesland College is praktijkleren mogelijk in de richtingen detailhandel, mobiliteitsbranche, horeca, bouw/schilderen, techniek en zorg op mbo-niveau 1 en 2.

Hoe werkt praktijkleren
Praktijkleren is een leerroute op maat en hangt af van de voorkennis, ervaring en capaciteiten van de student. Het opleidingstraject heeft daarom geen vaste duur. Bij praktijkleren voeren studenten werkzaamheden uit bij een erkend leerbedrijf onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Deze werkzaamheden zijn vooraf in overleg vastgesteld. Met praktijkleren doorlopen studenten een intensieve periode van werken en leren. Zo ontdekken studenten welke praktijkwerkzaamheden voor hen geschikt zijn om uit te voeren.  

Achtergrond
Het ministerie van SZW is in 2018 de pilot praktijkleren gestart. De pilot onderzoekt of praktijkleren een goede manier is om mensen zonder diploma aan het werk of een vervolgopleiding te helpen. Het Friesland College neemt deel aan de pilot. Na 2020 zal het ministerie beslissen of het praktijkleren een vervolg krijgt.

Mail ons als u meer wilt weten over Praktijkleren in uw bedrijf of instelling.