Praktijkroute

Opleiden doe je samen!
Een groot deel van de opleidingen bij het Friesland College vinden plaats in de praktijkroute, een voorbeeld van nauwe samenwerking tussen school en organisatie als het gaat om ontwikkelen en organiseren van onderwijs. Deze vorm heeft zich bewezen als een efficiënte manier om de afstand tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te slechten. Immers, door dagelijks scholing aan te bieden in organisaties is er veel kennis uit te wisselen en ontstaat er een open sfeer met meer dynamiek. Door het nauwe contact tussen student en medewerker ontstaat vaak een cultuurverandering, waarin medewerkers zelf ook gestimuleerd raken om weer te gaan leren. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

In de praktijkroute worden 'leren' en 'werken in de praktijk' geïntegreerd. Vanaf de eerste dag zijn studenten bij een organisatie en gaan daar aan de slag, samen met de medewerkers. Ook de theorie en het aanleren van vaardigheden vinden daar plaats. Door de snelle koppeling aan de praktijkervaring, hebben studenten direct door wat 'het nut' is van kennis. Met intensieve begeleiding door docenten en door medewerkers uit het bedrijf, werken de studenten toe naar een erkend mbo-diploma en soms zelfs naar doorstroom HBO.

Het Friesland College ontwikkelt de praktijkroute graag met bedrijven en instellingen die partners willen zijn, dus echt willen samenwerken, leren en innoveren en die onderwijs en praktijk willen integreren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u de mogelijkheden tot samenwerking verkennen? Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in.