Opleiden voor de toekomst

De snel veranderende samenleving vraagt om een sterkere verbinding tussen praktijk en beroepsonderwijs. Daarom zet het Friesland College in op gezamenlijk organiseren van modern beroepsonderwijs met bedrijven en instellingen.

Door praktijkgestuurd leren zijn studenten gemotiveerder en leren ze effectiever, omdat ze dit doen vanuit hun eigen ervaring in de praktijk. Zo ontdekken zij meteen wat wel en niet lukt en is de stap naar de theorie en de vaardigheidstraining vanzelfsprekender. Omdat er in bedrijven veel verandert, is kennis beter up-to-date aan te bieden als school en praktijk nauw samenwerken. Dat kan op verschillende manieren. Hierover gaan we graag met u in gesprek.