Werken en leren: bbl en bbl+

Medewerkers met actuele kennis zijn effectiever, productiever en gemotiveerder. Scholing vergroot de innovatiekracht en maakt medewerkers flexibel. Voldoende redenen om uw huidige medewerkers te stimuleren scholing te volgen!

Zowel voor zittende als voor nieuwe medewerkers is de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo een effectieve manier van opleiden.

Werken en leren bij het Friesland College
Tijdens de opleiding heeft een werknemer een arbeidscontract bij uw bedrijf of instelling. Afhankelijk van de sector is dit een contract van minimaal 20 tot 32 uur. Uw medewerkers gaan naast hun werkuren één dag of twee dagdelen naar school. Dat kan soms ook op de avonden.

 

BBL op maat (BBL+)
Soms past een reguliere bbl-opleiding net niet in het plaatje wat u voor ogen hebt voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u ondersteuning nodig hebt bij de begeleiding van uw medewerkers. Of omdat u ze ook extra taallessen, keuzedelen of digitale vaardigheden wilt aanbieden. Dan bespreken we graag met u op welke manier we die + op de opleiding kunnen organiseren.

Aanmelden en plaatsen in de opleiding is binnen een paar dagen geregeld. Meld uw medewerker(s) aan voor een bbl-opleiding.

Op zoek naar nieuwe bbl-studenten?
Wilt u nieuwe medewerkers opleiden en bent u op zoek naar bbl-studenten? Het Friesland College heeft regelmatig contact met (nieuwe) studenten die op zoek zijn naar een bbl-plaats. Neem contact met ons op of vul het contactformulier in, zodat we vraag en aanbod aan elkaar kunnen koppelen.  

Erkend leerbedrijf
Om bbl-opleidingen te mogen uitvoeren, dient uw organisatie door SBB erkend te zijn als leerbedrijf. Kijk hier voor meer informatie op de website van SBB.

Tegemoetkoming in de kosten
Omdat de overheid het 'Leven lang ontwikkelen' stimuleert zijn opleidingskosten aftrekbaar en vaak subsidiabel. Check hier of u in aanmerking komt voor belastingteruggaaf of subsidiemogelijkheden bij bbl-opleidingen. Kijk hier voor meer subsidieregelingen.