Mbo leerroute, diplomagericht

Reguliere mbo-opleiding (bol of bbl)
Uiteraard kunnen uw medewerkers deelnemen aan een van de reguliere mbo-opleidingen bij het Friesland College. Ze volgen dan het volledige programma binnen de wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur en behalen het officieel erkende mbo-diploma.

Overzicht alle mbo-opleidingen van het Friesland College.

Mbo via de derde leerweg (bol & bbl)
Een opleiding volgens de derde leerweg is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen en is met name vergelijkbaar met een bbl-opleiding. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent. Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat een student minder beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidingsduur korter kan zijn. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie. Men haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg wordt niet meegefinancierd door het Ministerie van OC&W en is daarmee naast flexibeler en sneller, ook duurder. Als werkgever ontvangt u hierdoor geen subsidie voor praktijkleren omdat het geen gefinancierde leerweg is.