Friesland College Friesland College Friesland College

Mbo certificaten

Met mbo-certificaten kan het mbo een grotere bijdrage leveren aan een leven lang ontwikkelen. De mbo-certificaten kunnen worden benut voor bij-, op- en omscholing van werkenden en werkzoekenden. Een mbo-certificaat wordt verbonden aan een keuzedeel of aan een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding als het een zelfstandige betekenis heeft op de arbeidsmarkt. Het onderdeel moet een meerwaarde hebben voor werkenden en werkzoekenden en zorgen voor een bredere inzetbaarheid of voor een betere toerusting op veranderende beroepsvereisten.

Een mbo-certificaat bevat een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo-opleiding. De minister van OC&W stelt met een regeling vast aan welke onderdelen van een mbo-opleiding een mbo-certificaat wordt verbonden. Een door de student behaald mbo-certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Het Friesland College biedt een groeiend aantal trajecten die leiden tot een mbo-certificaat, in de vorm van Keuzedelen en beroepsgerichte delen van mbo-opleidingen. Deze bieden we zowel individueel als in company aan.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.