Subsidies voor werkgevers

Omdat een 'Leven lang ontwikkelen' wordt gestimuleerd vanuit de overheid zijn opleidingskosten aftrekbaar en vaak subsidiabel. Kijk hier voor een overzicht van online informatie.

A+O opleiden Financiering werknemers metaal/elektro
Vergoedingen voor werkgevers in de metalektro met leer-/werkplekken voor (leerling-)werknemers in een bbl-opleiding: A+O opleiden Financiering werknemers metaal/elektro 

A+O Innovatiesubsidies voor bedrijven en scholen
Subsidie A+O metalektro voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionalisering en/of het versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo: Innovatiesubsidies bedrijfs(tak)scholen A+O 

Brug WW zonder sectorplan (UWV)
Biedt u als werkgever personen een baan aan in combinatie met een opleiding die ze nodig hebben voor deze baan, dan is Brug-WW zonder sectorplan (UWV) interessant voor u.

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Het ESF is een belangrijk Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen. Kijk op Europees Sociaal Fonds (ESF)

Financiële regelingen voor werkgevers
Op de website van het Leerwerkloket Fryslân vindt u een overzicht van Financiële regelingen voor werkgevers.  

Leven lang ontwikkelen
De SER heeft op hun website een overzicht van regelingen en subsidies in het kader van Leven lang ontwikkelen.

Subsidies voor combineren werken en leren (Rijksoverheid)
Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van Subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren.

Ontwikkeladvies 45+
Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van €600,- aanvragen. Kijk voor meer info op Ontwikkeladvies 45+

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten
U kunt als werkgever onbelast de kosten vergoeden van studies die uw medewerkers volgen. Kijk voor meer info op Opleiding aftrekken als zakelijke kosten.

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)
O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in diverse branches. Kijk op Ondersteuning via O&O-fondsen (diverse sectoren)

Financiële ondersteuning SBB
SBB helpt u verder - financiële ondersteuning

Subsidies DUO: een overzicht
DUO biedt op hun website een overzicht van subsidies voor diverse sectoren: subsidieoverzicht DUO

Sectorplan Plus-Zorg & Welzijn
Sectorplan plus is een meerjarige subsidie met als doel om opleidingsprojecten een extra impuls te geven. Meer informatie vindt u op Sectorplan Plus- Zorg & Welzijn 

SLIM regeling (Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb)
Subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Kijk op SLIM-regeling.

STAP-budget (Rijksoverheid)
Subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt: STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

Subsidieregeling praktijkleren
U biedt als werkgever praktijk- of werkleerplaatsen om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Wellicht komt u dan in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. 

Subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo
Met het RIF (Regionaal investeringsfonds) stelt het Ministerie van OC&W subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Meer info vindt u op Subsidieregeling Regionaal investeringsfonds mbo.

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb
Subsidie voor mkb om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of de vaardigheden van medewerkers up to date te houden. Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal 

Voucherregeling MKB Fryslân
Een voucher voor mkb'ers in de provincie Friesland voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie, HR en het volgen van een minimaster ondernemersontwikkeling. Voucherregeling MKB Fryslân

Wet tegemoetkoming loondomein (wtl)
De wet tegemoetkoming heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Wet tegemoetkoming loondomein.

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coranacrisis
Vergoeding voor inwerk- en bijscholingskosten van (zorg)professionals die helpen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen: Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis.