Voorbereiding inburgering | Friesland College

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor mensen die langere tijd in Nederland komen wonen en daarom het inburgeringsexamen willen of moeten doen.

Inhoud
Het inburgeringsexamen bestaat uit vijf onderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis van de Nederlandse samenleving. U krijgt les van ervaren docenten, die u helpen met oefenen voor alle onderdelen van het examen. Daarnaast oefent u zelf veel met de computer en met Nederlandse mensen in uw eigen woonomgeving.

Doel
Om in Nederland te mogen blijven wonen en ook om de Nederlandse nationaliteit te kunnen krijgen, moet u geslaagd zijn voor een inburgeringscursus. Het eindniveau van het inburgeringsexamen komt overeen met taalniveau A2 van het Europees referentiekader voor taalbeheersing. Dat laat zien dat u genoeg weet van Nederlands om zelfstandig in uw gewone dagelijkse leven te kunnen functioneren. Als u voor alle onderdelen van het examen bent geslaagd, krijgt u een inburgeringsdiploma. Daar mee voldoet u aan de eisen van de Wet Inburgering.

Instapvoorwaarden
Om aan de cursus te kunnen beginnen, moet u zijn geslaagd voor het Basisexamen Inburgering of in een toets laten zien dat u Nederlands kunt spreken en schrijven op ongeveer taalniveau A1 van het Europees referentiekader voor taalbeheersing.

Waar en wanneer
De cursus wordt geven in Drachten, Sneek, Heerenveen, Leeuwarden, Oosterwolde en Dokkum. In het intakegesprek wordt samen met de student gekozen voor ochtendlessen of middaglessen van drie uren of avondlessen van twee en een half uur. Dan wordt ook besproken hoeveel lessen u per week gaat volgen en hoe lang uw cursus gaat duren.

Na aanmelding kunt u binnen twee weken starten.

Wat hebt u nodig
Om de cursus te volgen hebt u werkboeken en een computer met internet nodig.

Extra informatie
Op de website www.inburgeren.nl kunt u meer informatie vinden over inburgeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in te burgeren? Neem dan contact op via ons contactformulier, of bel met 088- 060 22 00.