Friesland College Friesland College Friesland College

Startkwalificatie Constructiewerker niveau 2

Als constructiewerker ben je werkzaam in de sector techniek. In het algemeen bij bedrijven in de metaalproductenindustrie, waaronder grote en kleine bedrijven in de constructie, plaatwerk, pijpenbewerking en lassen. Daarnaast kun je als constructiewerker ook aan de slag bij toeleveringsbedrijven, machine- en apparatenbouw en in de transportmiddelenindustrie, waaronder de scheepsbouw en petrochemie, offshore en voedingsmiddelenindustrie.

Wat ga je leren

Globale inhoud:

 • 2 dagen per week praktijkervaring bij een geaccrediteerd bedrijf
 • 1 dag per week praktijk- en theorie ondersteuning op school
 • 1 dagdeel met daarin Nederlands, Rekenen, Leervaardigheden en Loopbaan & Burgerschap
 • stringente loopbaanbegeleiding
 • Aantal circa 5 – 12 deelnemers (bij berekening gaan we uit van 8)
 • Doorlooptijd is in principe 12 weken (versnellen mogelijk)
 • Doorlopende instroom is mogelijk.

Hoe leer je

Na het behalen van Entree, is de directe route naar niveau 2 ‘nog niet haalbaar’ (kan sociaal emotioneel aspect zijn, maar ook een cognitief intellectueel aandachtspunt). Het is geen verkorte opleiding! In principe proberen we te voldoen aan de eisen van een Startkwalificatie of toeleiding naar Arbeid. Daarnaast biedt het programma mogelijkheden voor om- nascholing vanuit bijvoorbeeld het UWV of Gemeenten of een bedrijf.

Kosten

Kosten zijn € 1000,00 incl. lesmateriaal en examen. Soms betaalt je werkgever (een deel van) de kosten. Bekijk ook de informatie over subsidiemogelijkheden en belastingvoordeel.

In het kort

Toelating
Geen toelatingseisen.

Startdatum

Flexibele instroommomenten.

De leerling komt vooralsnog in een zogenaamde Hybride route van de Constructiewerker niveau 2 BOL. Wanneer er genoeg ‘bagage’ is, en er is een welwillend bedrijf, dan vindt er overschrijving plaats naar de BBL.

Vervolgens:

 • Het bedrijf kan de leerling een baan aanbieden gedurende de Hybride Opleiding: dan is er sprake van ‘succes’: de leerling stapt over naar de reguliere BBL;
 • Het bedrijf neemt de leerling na het behalen van het niveau 2 diploma in dienst;

Duur
12 weken.

Lesmomenten
Cursusdagen: in overleg.

Locatie

 • Friesland College Heerenveen (Abe Lenstra boulevard 29)
 • Friesland College Leeuwarden (Julianalaan 97)
 • Online lessen
 • In company op aanvraag

Studievorm
Hybride.

Studiebelasting

 • 2 dagen per week praktijkervaring bij een geaccrediteerd bedrijf
 • 1 dag per week praktijk- en theorie ondersteuning op school
 • 1 dagdeel met daarin Nederlands, Rekenen, Leervaardigheden en Loopbaan & Burgerschap

Beoordeling
Je sluit de cursus af met een eindexamen en CGI gesprek over het opgebouwde portfolio.

Erkenning
Als je aan alle eisen hebt voldaan, ontvang je een bewijs van deelname.

Aanmelden

Geïnteresseerd in deze cursus? Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.