Friesland College Friesland College Friesland College

Ontwikkelingsgericht werken in de VVE

Wist je dat kinderen ook veel leren tijdens alledaagse dingen, zoals een broodje smeren en in de zandbak spelen? Door hier slim op in te spelen kun je hun ontwikkeling stimuleren. Dat ontdek je in dit keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Wat ga je leren

Bij peuters gaat leren helemaal vanzelf. Als ze buiten een beestje zien lopen, gaan ze dat meteen bestuderen. Samen met de pedagogisch medewerkers ontdekken ze dan al snel wat dit voor beestje is.

In dit keuzedeel ontdek je hoe je kinderen kunt stimuleren tijdens de gewone contactmomenten. Tijdens een dag zijn er veel van deze momenten; niet alleen de kringmomenten en activiteiten, maar ook opruimen, verschonen en eten. Wanneer je deze goed benut, leren kinderen spelenderwijs allerlei belangrijke zaken op het gebied van taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Zo geef je kinderen in de voorschoolse periode een sterke basis. Je krijgt veel tools in handen om hun ontwikkeling te stimuleren. Je betrekt ook de ouders hierbij.

Hoe leer je

Tijdens de les wordt je de nodige kennis aangereikt om glansrijk je examen te halen. Dit vraagt van jou aanwezigheid bij de lessen en een actieve houding om je deze kennis eigen te maken. Als je het keuzedeel met een voldoende afsluit, ontvang je een certificaat namens Sardes. Tijdens de cursus houd je een portfolio bij.

De cursus wordt aangeboden in de vorm van online en fysieke bijeenkomsten conform RIVM-richtlijnen.

In het kort

Toelating

  • je hebt een stage-of werkplek in: peuter-of kinderopvang
  • je bent in het bezit van een mbo-diploma op niveau 2

Startdatum
woensdag 3 februari of op aanvraag

Duur

  • 20 weken
  • 240 SBU

Lesmomenten
Woensdagmiddag of op aanvraag (schoolvakanties uitgezonderd)

Studiebelasting

  • Theorie: 3 uur per week
  • Praktijk: 8 uur per week
  • Zelfstudie: 3 uur per week

Locatie
Friesland College Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 29

Niveau
Mbo-keuzedeel niveau 3

Beoordeling

  • We verwachten je aanwezigheid tijdens de lessen en een actieve houding
  • Je sluit de cursus af met een mondeling examen en een portfolio waarin je aantoont wat je hebt geleerd.

Erkenning
Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan ontvang je het landelijk Sardes certificaat Ontwikkelingsgericht werken in de VVE.

Bekijk ook de informatie over subsidiemogelijkheden en belastingvoordeel.

Aanmelden

Geïnteresseerd in dit keuzedeel? Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.

Pedagogisch werk & Onderwijs