Friesland College Friesland College Friesland College

Nederlands 3F

Een mail naar ouders, een overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool of een sollicitatiebrief: in ieder beroep moet je wel eens een tekst schrijven. Als je dat goed doet, begrijpen je collega’s, leidinggevenden en ouders je beter. In dit keuzedeel leer je onder meer soepel verslagen schrijven en zakelijke teksten lezen.

Wat ga je leren

Je gaat aan de slag met teksten die je in je werkomgeving straks ook moet schrijven. Je maakt bijvoorbeeld een observatieverslag, een klachtenbrief, een sollicitatiebrief en een e-mail. Je bereidt jezelf voor op het examen Nederlands op 3F-niveau. Bij de start van het keuzedeel wordt je niveau vastgesteld. Op basis daarvan krijg je een persoonlijk lesprogramma. Je werkt op je eigen niveau aan vaardigheden als gesprekken voeren, luisteren en spreken, het lezen van zakelijke teksten, schrijven, woordenschat en spelling.

Hoe leer je

Je werkt aan opdrachten die je toevoegt aan je portfolio Nederlands 3F. Na het inleveren van je portfolio mag je deelnemen aan het centrale examen en de instellingsexamens. De cursus wordt aangeboden in de vorm van online en fysieke bijeenkomsten conform RIVM-richtlijnen.

In het kort

Toelating
Je beheerst het Nederlands op niveau 2F

Startdatum
Dinsdagmiddag 2 februari 2021 of op aanvraag

Duur
40 weken

Lesmomenten
Op aanvraag

Studiebelasting

  • Theorie: 3 uur per week
  • Praktijk: nvt
  • Zelfstudie: maatwerk

Locatie
Friesland College Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 29

Niveau
Mbo-keuzedeel niveau 3

Beoordeling

  • Je maakt een taalportfolio
  • Centraal examen lezen en luisteren
  • Instellingsexamen schrijven, spreken en gesprek voeren

Erkenning
Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan ontvang je een cijferlijst en een bewijs dat je Nederlands op niveau 3F hebt behaald.

Bekijk ook de informatie over subsidiemogelijkheden en belastingvoordeel.

Aanmelden

Geïnteresseerd in dit keuzedeel? Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.

Pedagogisch werk & Onderwijs