Friesland College Friesland College Friesland College

Engels A1/A2

Jezelf in (eenvoudige) standaardsituaties kunnen redden in het Engels is in de wereld waarin we leven een belangrijke vaardigheid! Zeker als je in je werk met Engels te maken krijgt. Je maakt je in deze cursus spelenderwijs de Engels taal eigen en kunt daarna prima een gesprek voeren in deze taal.

Wat ga je leren

Je leert vooral gesprekken voeren in het Engels (zodat je jezelf kunt redden), maar ook luisteren, schrijven, spreken en lezen komen aan bod.

Hoe leer je

We werken tijdens de cursus aan de uitbreiding van je woordenschat, tekstbegrip, luistervaardigheden, taalvaardigheden en digitale vaardigheden. Je voert eenvoudige gesprekken in het Engels. Je neemt deel aan online en fysieke bijeenkomsten (conform RIVM-richtlijnen). In de eerste fysieke bijeenkomst leer je hoe je online een Engels traject kunt volgen. Je krijgt individuele persoonlijke ondersteuning, virtual classes, (online) workshops, neemt deel aan groepsdiscussies, en voert praktijkopdrachten uit.

Kosten

Maatwerk. Bekijk ook de informatie over subsidiemogelijkheden en belastingvoordeel.

In het kort

Toelating

  • Dit keuzedeel is voor iedereen toegankelijk. De cursus is met name relevant voor mensen die nog geen of nauwelijks Engels hebben gehad of die moeite hebben met het leren van een taal.

Startdatum
april 2021

Duur

  • 20 weken, maar maatwerk is mogelijk

Lesmomenten
Nader te bepalen.

Studiebelasting

  • 240 uur

Locatie
Nader te bepalen

Niveau
Mbo niveau 1 t/m 4

Beoordeling

  • Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren worden in één examen apart van elkaar getoetst, in verschillende vormen.

Erkenning
MBO-certificaat Engels A1/A2. (K0984)

Aanmelden

Geïnteresseerd in dit keuzedeel? Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.