Inburgeren | Friesland College

Bent u vanuit het buitenland in Nederland komen wonen? Dan kan het zijn dat u verplicht bent om in te burgeren volgens de Wet Inburgering. Doel van een inburgercursus is dat u prettig in Friesland moet kunnen leven, werken, wonen en studeren. Sinds 1 januari 2013 bent u zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.

Waarom is inburgeren belangrijk?
Als u de Nederlandse taal kent, voelt u zich sneller thuis in Nederland. U komt makkelijker in gesprek met bijvoorbeeld uw buren, op school, bij de huisarts en op het werk. Ook hebt u meer kans op (vrijwilligers) werk of het volgen van een opleiding. Tijdens het inburgeringstraject leert u Nederlands lezen, spreken en schrijven. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar omgaan. De School voor Volwasseneneducatie biedt u een traject op maat. U kunt beginnen wanneer u wilt, op verschillende locaties in Friesland. De docent maakt samen met u een opleidingsplan. Binnen uw persoonlijke opleidingstraject werkt u zelfstandig aan uw taalportfolio. Met behulp van de computer logt u in op uw persoonlijke leeromgeving.

Op het gebied van inburgeren bieden wij u de volgende opleidingen:

  • Voorbereiding inburgerexamen
  • Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) 1 en 2

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in te burgeren? Neem dan contact op via ons contactformulier voor een intake, of bel met 088- 060 22 00.

Extra informatie
Op de website www.inburgeren.nl kunt u meer informatie vinden over inburgeren en over het aanvragen van een lening.