Friesland College Friesland College Friesland College

Volwassenenonderwijs

Het Friesland College biedt een groot aanbod aan erkende opleidingen voor volwassenen. Van inburgerings- en oriëntatietrajecten tot volledige mbo-beroepsopleidingen. Ook voor losse cursussen en entreeopleidingen kun je bij het Friesland College terecht.
Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen voor volwassenen

Vavo

Mavo, havo en vwo voor volwassenen

CIOS Contract

Sportcursussen voor volwassenen

Mbo-schakeltrajecten

Voor inburgeraars

Taal, rekenen en digitale vaardigheden

Alfabetisering, Nederlands als 2e taal, (Digi)Taal en Rekenen

Keuzedelen

Bekijk hier onze keuzedelen en meld je aan.