Veelgestelde vragen

Opleidingen

Veelgestelde vragen over opleidingen

Ja, ook als je nog niet goed weet wat je wilt, kun je al beginnen met een opleiding. Je start dan bij FC-XL. Hier ga je op zoek naar de opleiding die het best bij jou past. En als je dat weet, stap je over. Je kunt FC-XL volgen met behoud van studiefinanciering.
Meer over FC-XL...

Ja, dat kan. Iedere afdeling heeft deskundige medewerkers Studentenzorg die jou extra begeleiding kunnen bieden. Als je bij de aanmelding doorgeeft dat je dit nodig hebt, krijg je een uitnodiging voor een gesprek. We overleggen dan met jou wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast biedt het Friesland College extra begeleiding via het Zorgteam. Kijk voor meer informatie onder extra begeleiding.

Het mbo kent twee varianten: de beroeps opleidende leerweg (bol) en beroeps begeleidende leerweg (bbl). De studielast is met 1.600 uren per schooljaar gelijk. Het verschil tussen bbl en bol zit vooral in onderwijsuren en onderwijs gecombineerd met een baan. Daarnaast zijn er nog andere verschillen, bijvoorbeeld het ontvangen van salaris, recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart om gratis te reizen.
Let op: sommige mbo opleidingen kun je alleen in de bbl-variant of bol-variant volgen. Wij hebben bij elke opleiding aangegeven of er een bbl en of bol-variant is.

De beroeps opleidende leerweg (bol)

De meeste studenten in het mbo volgen een bol-opleiding. Studenten krijgen veel theorie in de schoolbanken en ook huiswerk mee naar huis. Studenten volgen een korte stage om praktijkervaring op te doen. Studenten kunnen gratis reizen met een ov-kaart, ook als zij minderjarig zijn. Studenten reizen namelijk vijf dagen per week naar school.

De beroeps begeleidende leerweg (bbl)

Studenten in het mbo kunnen ook een bbl-opleiding volgen, mits zij 16 jaar of ouder zijn. Je gaat vooral werken en één of twee dagen naar school. Studenten leren vooral in de praktijk door zelf te doen en te ervaren. Studenten krijgen geen ov-kaart. Meestal krijgen studenten wel een reisvergoeding. Soms krijgen studenten ook een vergoeding voor de uren dat ze op school verblijven.

Evenveel uren, studielast gelijk

De studielast bij een bol-opleiding is minimaal 1.600 uren per schooljaar. Dat is wettelijk bepaald. Dit is inclusief uren voor huiswerk en zelfstudie. Bbl-studenten gaan deels naar school en maken huiswerk (850 uur per schooljaar), maar beginnen ook gelijk met werken (minimaal 610 uur per schooljaar). Daarnaast zijn er nog uren voor begeleiding. Studenten gaan ongeveer twee dagen naar school en de rest van de week aan het werk. De studielast is gelijk aan een bol-opleiding.

Verschillen tussen bol en bbl

Sommige studenten vinden het prettiger om te leren door te doen. Andere studenten willen vooral theorie leren en met studiegenoten aan projecten werken. De verschillen op een rij:

  • bol-studenten leren vooral door theorie, bbl-studenten door te doen
  • bol-studenten gaan vaak naar school. bbl-studenten zijn meestal bij een werkgever
  • bol-studenten hebben recht op studiefinanciering (vanaf 18 jaar)
  • bol-studenten hebben recht op ov-jaarkaart (ook onder de 18 jaar)
  • bbl-studenten hebben doorgaans een arbeidsovereenkomst en ontvangen salaris
  • bol-studenten hebben vooral contact met studiegenoten, bbl-studenten juist contact met collega’s

Ten eerste moet je, om toegelaten te worden tot een bbl opleiding, minimaal 16 jaar zijn. Bij sommige opleidingen gelden andere regels. Zo moet je bij toelating tot de Chauffeursopleiding minimaal 17 jaar zijn, om je rijbewijzen te kunnen behalen. Ook voor opleidingen in de Zorg gelden andere richtlijnen, omdat het werkveld dit vraagt.

Ten tweede moet je voor een bbl-opleiding zelf een baan zoeken. Je hebt een leerwerkplek nodig van minimaal 20 uur per week. Het werkveld kan echter soms andere eisen stellen in omvang van het aantal uren. Een leerwerkplek moet geaccrediteerd zijn. Meer informatie is te vinden op www.stagemarkt.nl en www.leerbanenmarkt.nl. Hier vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Bij de opleiding van jouw keuze kunnen ze je vaak wel tips geven over hoe je het zoeken van een leerwerkbaan het beste kan aanpakken. Overzicht opleidingen...

In verband met de wetswijziging op het toelatingsrecht zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Wat dit betekent voor studenten die het komend studiejaar met een opleiding willen starten bij Friesland College, lees je hieronder.

Toelatingsrecht
Studenten hebben recht op toelating tot de opleiding van hun eerste keuze als de student:

1.     zich vóór 1 mei heeft aangemeld voor een opleiding

2.     voldoet aan de toelatingseisen zoals de juiste vooropleiding. Een aantal opleidingen kent aanvullende toelatingseisen. Deze eisen zijn te vinden op de website bij de betreffende opleiding;

Wanneer de student zich na 1 mei aanmeldt, dan vervalt het toelatingsrecht.

Studiekeuzeadvies
Mocht de student na deelname aan de intakeactiviteiten twijfelen of de opleiding de juiste is, dan heeft hij/zij het recht om (schriftelijk) een studiekeuzeadviesgesprek aan te vragen. Het studiekeuzeadvies kan de student helpen bij het maken van een goede keuze. Een negatief studiekeuzeadvies kan de student naast zich neerleggen en met de opleiding van keuze beginnen, mits hij/zij aan de wettelijke toelatingseisen voldoet en heeft deelgenomen aan de intakeactiviteiten.

Nog goed om te weten

Bindend studieadvies
In het eerste schooljaar krijgen studenten een bindend studieadvies. Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student de opleiding niet kan voortzetten. Een negatief bindend studieadvies is gebaseerd op meerdere factoren, die vooraf bij de studenten bekend zijn. Zo’n advies komt dus nooit als verrassing. De mbo-instelling begeleidt de student naar een andere opleiding of leerweg.

Numerus Fixus

Voor sommige opleidingen geldt een zgn. numerus fixus (maximum aantal leerlingen). Deze limiet geldt voor opleidingen waarbij er sprake is van een beperkt aantal opleidingsplaatsen als gevolg van een beperkte capaciteit of een gering arbeidsmarktperspectief.

Het kan voorkomen dat de student die zich aanmeldt voor 1 mei niet in de gewenste opleiding geplaatst kan worden, omdat er een gelimiteerd aantal opleidingsplaatsen is als gevolg van een beperkte capaciteit of een gering arbeidsmarktperspectief. Bij deze opleidingen met een numerus fixus wordt plaatsing bepaald door middel van loting. De loting vindt plaats in de eerste week na 1 mei. De uitslag wordt daarna zo spoedig mogelijk gecommuniceerd aan de student. Studenten die zijn uitgeloot, behouden hun toelatingsrecht bij de 2e aanmelding bij een andere opleiding.

Een overzicht van de opleidingen van het Friesland College waarvoor een numerus fixus geldt, vind je hier.

Als volwassene kunt u aan alle opleidingen van het Friesland College deelnemen. Op dit moment hebben de richtingen Zorg, service
en welzijn en Secretariële beroepen speciale flexibele trajecten voor volwassenen. U kunt ook terecht bij FC-Educatie en Vavo voor
opleidingen en voor EVC-trajecten. Meer over opleidingen voor volwassenen...

In sommige richtingen biedt het Friesland College ook losse cursussen aan, met name in het volwassenenonderwijs. Vaak volg je dan een gedeelte van een beroepsopleiding, een opleiding in contractonderwijs of een bijspijkercursus. Kijk bij het volwassenenonderwijs voor de mogelijkheden. 

Ja, dat kan! We hebben diverse open (mid)dagen gepland waarop je langs kunt komen om hier de sfeer te proeven. Weet je al welke opleiding je gaat kiezen en wil je bevestiging van je keuze? Meld je dan aan voor een Beleefdag. Je kunt dan meelopen met een student van de opleiding waar jij belangstelling voor hebt.

Je kunt bij het Friesland College op meerdere momenten in het jaar starten. Meer informatie over tussentijds instromen? Neem dan contact op met de FC-Advieslijn: 088 - 060 30 00.

Les- of cursusgeld

Als je nog geen 18 jaar bent hoef je geen lesgeld te betalen. Cursusgeld en lesgeld worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Opleidingskosten van dit jaar...

Extra kosten

Naast lesgeld betaal je bij veel opleidingen ook extra kosten voor onder andere excursies, kleding, boeken of ander lesmateriaal. Of er extra kosten worden berekend en hoeveel, dat verschilt per opleiding. Je vindt de bedragen bij de opleidingsgegevens.

Doe je aan topsport en wil je daarnaast een mbo-opleiding volgen? Het kan dan voorkomen dat je niet altijd alle onderdelen van je opleiding kunt volgen. Bijvoorbeeld door je volle trainingsprogramma, of omdat je regelmatig naar het buitenland gaat voor wedstrijden. Het Friesland College heeft topsportcoördinatoren die jou kunnen helpen om de combinatie school en topsport voor jou gemakkelijker te maken.

Lees hier meer over de topsportregeling.

Ben jij je diploma kwijt, of certificaat of resultatenlijst (cijferlijst), dan kunnen wij jou helpen met een Verklaring Afgelegd Examen. Deze verklaring heeft dezelfde waarde als je originele diploma, certificaat of resultatenlijst. 

Wij kunnen en mogen nooit een nieuw diploma voor je uitdraaien, maar met de Verklaring Afgelegd Examen (VAE) kun jij aan je (toekomstige) werkgever laten zien dat je een mbo-opleiding hebt gevolgd en hebt afgerond. De verklaring is een waardedocument. Goed om te weten is dat de verklaring dus geen kopie is van je originele diploma, cijferlijst of resultatenlijst, maar een document waarop staat vermeld welke opleiding je hebt afgerond en wanneer. 

Meer info over aanvraag VAE>>