Friesland College Friesland College Friesland College

Over het Friesland College

Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC). Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Het beroepsonderwijs kun je volgen in Leeuwarden en Heerenveen. Volwasseneneducatie in de gehele provincie.

​​​Het Friesland College duurzaam
Het Friesland College wil een rol spelen in een duurzame toekomst van de regio. Studenten opleiden tot praktische wereldburgers die zich bewust zijn van hun rol en de kansen om de wereld te verbeteren. Daarmee leidt het Friesland College studenten op tot zelfbewuste en waardevolle vakmensen voor de arbeidsmarkt én samenleving. Met oog voor zichzelf, hun naaste omgeving en het besef dat de wereld steeds minder grenzen kent.

Practoraat
Het Practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen vervult de scharnierfunctie tussen enerzijds innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en anderzijds de vernieuwing van het beroepsonderwijs in de circulaire samenleving die Friesland wil zijn. 

De toegevoegde waarde van het practoraat van het Friesland College kent waarde voor verschillende betrokkenen. Het practoraat levert een actieve bijdrage aan de innovatiekracht, een onderzoekende cultuur, eigenaarschap in het mbo en het imago van de sector. 

Het hoofddoel van het practoraat draait om kwaliteitsverbetering en de praktische innovatie van het geboden onderwijs van het Friesland College door: 

- circulaire co-creatie (samenwerking en ontwikkeling ten aanzien van relevante regionale thema's)
- verbinding (ambachtelijk) maken, nieuwe technieken (3D printing, et cetera) en circulaire materialen
- vergroten van student-medewerker-omgeving bewustzijn; 'Wat kan ik gebruiken, maken en doen?'
- een verbindende programmering en gebruik van fysieke omgevingen zoals D'Lab, Textiel-lab en maakomgevingen
- verbindende inhoudelijke versterking van de onderwijsprogramma's.

Het practoraat is een middel om professionals en studenten te helpen om vooral 'duurzaam te doen' en te zorgen dat de uitdagingen waar het beroepsonderwijs voor staat, op een goede manier worden aangepakt. Het gaat steeds om het dubbele pad: wat verandert er in het vak en hoe maak je daar met elkaar goed onderwijs van? 

Het practoraat kan nieuwe beroepspraktijken verkennen door praktijkgericht onderzoek te doen, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied). Daardoor verbetert de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs.

Het practoraat staat dus voor: 

- kennisontsluiting
- toepassingsontwikkeling
- kennisbundeling ten behoeve van mbo-curricula (waaronder Burgerschap, regionale Keuzedelen en Excellentieprogramma's)
- verbinding met relevante hbo-lectoraten.
- delen van ervaring en kennis en de toegevoegde waarde voor de innovatiekracht van relevante sectoren
- schakel in het bevorderen van stuwende sectoren, passend bij de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd (economische onafhankelijkheid van de regio borgen).

Het Friesland College zoekt een

Practor (0,8-1,0 fte)

13-6-2019

De practor is herkenbaar als een boegbeeld en inspirator. Heeft een duidelijke visie over de ontwikkeling naar een duurzame wereld en heeft kennis van het mbo. Organisatorisch valt het practoraat onder de ondersteuning.

Wat je gaat doen

 • je gaat de ambitie realiseren om de SDG's (Global Goals) te vereenzelvigen met de identiteit van het Friesland College; 
 • je gaat een expertiseplatform neerzetten, waardoor de opgedane kennis expliciet wordt gemaakt en actief wordt gedeeld met studenten, docenten en partners. Dit kan door middel van publicaties, media-uitingen, conferenties, lezingen en workshops;
 • je voert praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met een team van docent-onderzoekers, studenten en partners. 

Van jou verwachten we dat je

 • een stevige, doortastende persoonlijkheid bent die in staat is om op een creatieve, ambitieuze en zelfstandige manier de doelstellingen van het practoraat te realiseren
 • een relevant netwerk hebt en gemakkelijk bestaande initiatieven aan de geformuleerde doelstellingen verbindt
 • analytisch, scherp en snel bent en tevens in staat bent om vragen uit de praktijk te vertalen naar uitvoerbare, relevante onderzoekslijnen voor onze instelling
 • ondernemend bent, kansen ziet en deze benut voor het verwerven van nieuwe mogelijkheden en middelen
 • een inspirator bent voor studenten, docenten en collegiale professionals. 

Daarnaast heb je

 • minimaal een academische opleiding
 • kennis van methoden van onderzoek en aantoonbaar ruime ervaring met doen van praktijkgericht onderzoek en vertalen van de resultaten naar werkveld en onderwijs
 • hart voor het middelbaar beroepsonderwijs
 • een duidelijke visie op en affiniteit met de ontwikkelingen rondom de circulaire economie
 • didactische competenties met het oog op het samenwerken met studenten en het meewerken aan de professionalisering van docenten
 • uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.

Wij bieden je:

 • een functie met veel ruimte voor eigen invulling
 • een ambitieuze toekomstvisie waaraan je volop je bijdrage kunt leveren
 • een omgeving waar het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd
 • een benoeming in de functie van Innovatiebegeleider B, gewaardeerd volgens schaal 13 cao mbo
 • een werkplek in Leeuwarden
 • in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, bij gebleken geschiktheid is verlenging een logisch vervolg. Het practoraat wordt vooralsnog voor de duur van drie jaren ingesteld.

Procedure
De vacature is zowel intern als extern opengesteld en het betreft een nieuwe functie. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Olga van Hooff, innovatiebegeleider, tel. 06 - 21 18 47 85.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan voor maandag 24 juni 2019 een motivatie en cv per e-mail naar sollicitatiesextern@fcroc.nl t.a.v. Rachel van Vugt, directeur Onderwijs, Personeel en Innovatie, onder vermelding van vacaturenummer 1919.

Deel deze pagina via