Friesland College Friesland College Friesland College

Friesland College. Waar leren werkt.

Van zorg tot techniek, van sport tot horeca. Het Friesland College heeft een breed aanbod opleidingen in huis. Ook voor volwassenen. Maar wat ons echt onderscheidt, is dat we ons onderwijs net even een tikje anders verzorgen. Dat noemen we praktijkgestuurd.

Opleiden bij ons begint dan ook in de praktijk. Wij stimuleren initiatief en kweken nieuwsgierigheid bij al onze studenten. En raken enthousiast als hen dat aanzet tot samenwerken, zelf nadenken en beslissingen nemen.

Dat werpt vruchten af. Onze studenten kunnen opgedane kennis vaak al toepassen tijdens hun beroepspraktijkvorming. Bovendien weten ze zich met hun diploma positief te manifesteren op de arbeidsmarkt en tijdens hun vervolgstudie op het hbo.

Van onze medewerkers verwachten we dat ze hier een steentje aan bijdragen. Ook als ze niet direct actief zijn in het onderwijs. In onze snel veranderende wereld bieden wij plek aan ondernemende en innovatief ingestelde collega’s met verbindende kwaliteiten.

Dat zij openstaan voor feedback, resultaatgericht zijn en in teamverband kunnen opereren, vinden wij een vanzelfsprekendheid. Iets voor jou? Dan ga jij je snel thuis voelen bij het Friesland College!

D’Drive school voor Creatieve industrie & pedagogisch werk en onderwijs zoekt in verband met uitbreiding zo spoedig mogelijk een:

Onderwijsassistent (0,3 fte)

8-11-2019

Wat je gaat doen:

Op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van docenten begeleiden/instrueren van studenten om de eigen kwaliteiten optimaal te ontwikkelen met als resultaat dat studenten met de benodigde kwalificatie een zelfstandige beroepsmatige en/of maatschappelijke positie verwerven.  

Van jou verwachten we dat je:

 • studenten begeleidt onder verantwoordelijkheid van de docent op technisch- en praktisch gebied bij het verwerven van meer complexe vaardigheden
 • studenten begeleidt bij de uitvoering van practica en opdrachten
 • de door studenten verrichte handelingen controleert en hen zo nodig aanspreekt
 • bijdraagt aan het motiveren en stimuleren van studenten
 • studenten begeleidt op aanwijzing van de docent (ook op gedragsaspecten) 
 • de docent ondersteunt bij het evalueren van gerichte oefeningen/opdrachten en voorstellen voor verbeteringen doet
 • informatie verzamelt omtrent onvolkomenheden in bestaand instructiemateriaal, hierover rapporteert aan het team en voorstellen doet voor aanpassing
 • de voorraad klein materiaal beheert en deze waar nodig zelfstandig aanvult
 • de uitleen van laptops beheert
 • toetsen afneemt in zowel individuele als klassikale setting
 • organisatorische activiteiten verricht
 • zorgt voor de administratieve verwerking van uiteenlopende onderwijs gerelateerde zaken
 • werkt volgens geldende werkafspraken en veiligheidsvoorschriften 
 • op de hoogte is van de praktijk van het onderwijs en het onderwijs- en begeleidingsprogramma van het Friesland College (FC)
 • informatie uitwisselt met docenten over de gewenste werkwijze en voortgang tijdens het begeleiden van individuele en/of (kleine) groepen studenten  
 • gedrag bespreekbaar maakt bij de docent die de studieloopbaanbegeleiding van betrokken student verzorgt
 • studievoortgang van studenten signaleert (ook ten aanzien van houding en gedrag) en dit bespreekt in het team

  Kennis & vaardigheden – iemand die

 • de veiligheidsvoorschriften kent en daarnaar werkt       
 • vaktechnische kennis heeft en kan/mag werken met groot materiaal
 • kennis van beeldende vakken heeft
 • inzicht in de organisatie en de werkwijze van het FC heeft
 • vaardig in de omgang met individuele en groepen studenten is
 • technische vaardigheden heeft. 

Wij bieden je:

 • een aanstelling, in eerste instantie, tot de zomervakantie 2020 met uitzicht op verlenging en uitbreiding bij gebleken geschiktheid
 • een uitdagende en inspirerende functie
 • een ambitieuze toekomstvisie waaraan je volop je bijdrage kunt leveren
 • een omgeving waarin het nemen van initiatief gewaardeerd en gestimuleerd wordt
 • een omgeving waarin ontwikkeling en een leven lang leren gewaardeerd en gestimuleerd wordt
 • de functie wordt gewaardeerd als assistent in schaal 6, cao-mbo
 • een aanstelling die mogelijk via een payrollconstructie wordt aangeboden

Om te mogen werken in het onderwijs is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde; deze dient afgegeven te zijn voordat de werkzaamheden starten.

Onze procedure
De vacature wordt extern open gesteld.                

Meer weten over de functie:
Voor meer inhoudelijke informatie kun je per e-mail contact opnemen met Ilse Rinzema, docent, I.Rinzema@fcroc.nl

Solliciteren?
Maar dan gebruik van onderstaande button 'direct solliciteren'. Sluitingsdatum is maandag 18 november 2019.

Direct solliciteren

Deel deze pagina via