Lid Raad van Toezicht

17-3-2023

ROC Friese Poort en Friesland College bundelen per 1 augustus 2023 hun krachten in Firda. Een nieuwe ROC dat kan zorgen voor ambitieus en nabij mbo in heel Friesland en Noordelijk Flevoland. Sinds 1 januari 2023 is er reeds sprake van één bestuur en één Raad van Toezicht.

De fusie draagt bij aan het verstreken van de positie van het mbo in de regionale economie en leidt tot een betere dienstverlening voor studenten, werkenden en werkzoekenden. Firda is actief en sterk verankerd in Friesland en Noordelijk Flevoland. Firda wil niet alleen dat je slaagt in je vak, maar dat je slaag in je leven. Zie ook www.firda.nl

Bij het selecteren van een lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende voorwaarden:

  • Integraal en onafhankelijk toezicht houden, adviseur en klankbord van het College van Bestuur.
  • Lid van de commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit.
  • Onderwijskundige achtergrond, kennis van de thema’s onderwijskwaliteit, flexibilisering en onderwijsinnovatie.
  • Ambitieus, onafhankelijk, reflectief, verbindend, affiniteit met de regio.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar:
https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/directiebestuur/lid-raad-van-toezicht-leeuwarden

Deel deze pagina via