Online Open Dag
Wil je graag starten met een mbo-opleiding en heb je nog geen keuze gemaakt? Doe dan mee aan onze online Open Dag op woensdag 12 augustus.

Meer informatie
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Dag
Wil je graag starten met een mbo-opleiding en heb je nog geen keuze gemaakt? Doe dan mee aan onze online Open Dag op woensdag 12 augustus.

Meer informatie

Friesland College. Waar leren werkt.

Van zorg tot techniek, van sport tot horeca. Het Friesland College heeft een breed aanbod opleidingen in huis. Ook voor volwassenen. Maar wat ons echt onderscheidt, is dat we ons onderwijs net even een tikje anders verzorgen. Dat noemen we praktijkgestuurd.

Opleiden bij ons begint dan ook in de praktijk. Wij stimuleren initiatief en kweken nieuwsgierigheid bij al onze studenten. En raken enthousiast als hen dat aanzet tot samenwerken, zelf nadenken en beslissingen nemen.

Dat werpt vruchten af. Onze studenten kunnen opgedane kennis vaak al toepassen tijdens hun beroepspraktijkvorming. Bovendien weten ze zich met hun diploma positief te manifesteren op de arbeidsmarkt en tijdens hun vervolgstudie op het hbo.

Van onze medewerkers verwachten we dat ze hier een steentje aan bijdragen. Ook als ze niet direct actief zijn in het onderwijs. In onze snel veranderende wereld bieden wij plek aan ondernemende en innovatief ingestelde collega’s met verbindende kwaliteiten.

Dat zij openstaan voor feedback, resultaatgericht zijn en in teamverband kunnen opereren, vinden wij een vanzelfsprekendheid. Iets voor jou? Dan ga jij je snel thuis voelen bij het Friesland College!

Het Friesland College heeft zijn innovatiestrategie voor de periode 2019-2022 uitgewerkt in de Kwaliteitsagenda. Hierin zijn resultaatafspraken vastgelegd die het Friesland College heeft gemaakt met de Minister van OCW over de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. FC Extra, onze school voor Volwasseneneducatie, voert in dit kader een aantal projecten uit die zich richten op het vergroten van kansen voor kwetsbare jong volwassenen, waaronder anderstaligen. Binnen deze projecten wordt intensief samengewerkt met de andere scholen van het Friesland College en met de ondersteunende diensten. Er zijn ambitieuze doelen geformuleerd gericht op het terugdringen van schooluitval en het realiseren van een structurele positie op de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen in onze samenleving op MBO-niveau 1 en 2. Voor het vergroten van de slagkracht en resultaatgerichtheid in deze projecten zoeken we een:

Docent(en) NT2 (totaal 1,5 fte)

9-7-2020

De omvang van de arbeidsduur zal in onderling overleg worden bepaald.

Wat ga je doen:

 • Je verzorgt de lessen Nederlands/inburgering aan volwassenen.
 • Je verzorgt lessen aan de MBO entree.
 • Je geeft leertrajecten vorm aan de hand van praktijksituaties van de student.
 • Je ontwikkelt, vernieuwt en ontwerpt op maat onderwijs.
 • Je brengt reflectie in gang.
 • Je werkt in een resultaatverantwoordelijk team en draagt actief bij aan de professionalisering.

Wat we vragen:

 • Je hebt o.a. affiniteit met volwassenen met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond.
 • Je bent in het bezit van het NT2 Blik op Werk certificaat.
 • Je bent gekwalificeerd om in het MBO les te geven.
 • Je beschikt over de professionele houding, resultaatgericht, ondernemend.
 • Je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen.
 • Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen loopbaan en ontwikkeling.
 • We vragen lef, ondernemend gedrag en resultaatgerichtheid.

Wij bieden:

 • Een omgeving waar het nemen van initiatief wordt gestimuleerd.
 • We bieden je een open cultuur waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is.
 • Een aanstelling als docent LB en voortzetting van de arbeidsvoorwaarden van je eventuele huidige aanstelling.

Om te mogen werken in het onderwijs is een Geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorwaarde, deze dient afgegeven te zijn voordat de werkzaamheden starten.

Meer weten over deze functie:
Voor meer informatie over deze functie en de projecten, kun je bellen of mailen naar Zahra Mousazadeh: z.mousazadeh@fcroc.nl of mobiel 0620962629.

Ben je geïnteresseerd?
Maak dan gebruik van onderstaande button 'direct solliciteren'. Sluitingsdatum is zondag 9 augustus 2020. Sollicitatiebrief t.a.v. Zahra Mousazadeh, onder vermelding van vacaturenummer 2036.

Direct solliciteren

Deel deze pagina via