Friesland College Friesland College Friesland College

Vacatures

Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC). Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Onze locaties waar we mbo-opleidingen aanbieden bevinden zich in Leeuwarden en Heerenveen. Volwasseneneducatie verzorgen wij in de gehele provincie.