Friesland College Friesland College Friesland College

Entree voor anderstaligen

Je bent goed bezig! Druk aan het inburgeren of misschien ben je al wel ingeburgerd? Je wilt graag verder leren om werk te kunnen vinden in Nederland. Je wilt tenslotte hier een toekomst opbouwen. Daarvoor heb je een Nederlands vakdiploma nodig. Maar je Nederlands is misschien nog niet goed genoeg om alle lessen te kunnen volgen bij een mbo opleiding. Kies dan voor Entree voor anderstaligen van het Friesland College. Wij helpen je het beste uit jezelf te halen. Meld je nu snel aan.

Jouw toekomst

Je wilt graag verder leren en een leuke baan krijgen Nederland! Maar je Nederlands is nog niet goed genoeg en je hebt geen Nederlandse vakdiploma´s, het is dan erg moeilijk om aan werk te komen. Voor inburgeraars en oud-inburgeraars die graag beter Nederlands en een leuk vak willen leren, biedt het Friesland College nu: Entree voor anderstaligen.

Wat wil je bereiken
Je wilt inburgeren. Of je hebt je inburgeringsexamen al gedaan en bent geslaagd. Gefeliciteerd! Je wilt graag verder leren. En je wilt een leuke baan! Dan kun je bij het Friesland College beginnen met Entree voor anderstaligen. Zo bereid je je goed voor op het succesvol afronden van een MBO opleiding.

Wat willen we samen bereiken

 • Dat je een praktische wereldburger wordt.
 • Je binnen 1 ½ jaar (maximaal 2 jaar) doorstroomt naar minimaal een MBO-2 opleiding en leert voor het werk dat bij jou past.
 • Uitstromen naar werk waar je de basisvaardigheden voor hebt geleerd.

Quote van student, 19 jaar afkomstig uit Eritrea
“Door de taal op school en in de praktijk te leren durf ik beter te spreken. Ik ben klaar voor de beroepsopleiding om daar mijn diploma te halen. Ik ben trots op mezelf!”

De opleiding

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Het is een praktijk gestuurde opleiding met veel aandacht voor de Nederlandse taal.
 • Studenten hebben zelf de regie over het leerproces.
 • Je wordt intensief begeleid door een vaste coach met een wekelijks coachgesprek.
 • Er is een actieve samenwerking tussen student, klantmanager en coach met elke drie maanden een voortgangsgesprek.

Wat houdt deze opleiding in?
Natuurlijk krijg je veel Nederlands, maar ook rekenen en alle andere vakken. Daarmee bereid je je goed voor op je vervolgopleiding binnen met MBO. Je krijgt veel les op je eigen niveau en in je eigen tempo. De opleiding duurt

Je ontdekt wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. We helpen je met oriënteren en kiezen van welke opleiding en welk beroep bij jou past. En in welke sector je na je opleiding een goede kans hebt op het vinden van een baan!

Voor wie is deze opleiding?

 • Je bent inburgeraar of je bent al ingeburgerd
 • Je kunt lezen en schrijven
 • Je wilt graag verder leren en een leuke baan vinden

Bindend Studie Advies
Binnen vier maanden na de start van de de opleiding vinden er minimaal 3 voortgangsgesprekken plaats op basis van je toetsresultaten en reflectiegesprekken. Deze worden bewaard in ons schoolsysteem EduArte en in jouw eigen portfolio. Het laatste voortgangsgesprek is een Bindend Studie Advies. Dit advies bepaalt het vervolgtraject voor jou: kun je doorgaan of moet je stoppen.

Wat leer je?

Theorie: veel Nederlands, maar ook rekenen, Engels, studie- en digitale vaardigheden en burgerschap.

Praktijk: werkstages en taalstages, buitenschoolse taalactiviteiten, bezoeken van opleidingen, bedrijven en werkplaatsen, activiteiten voor opbouw van je eigen netwerk.

Voor inburgeraars aangevuld met:
• Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM)
• Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
• Examentraining

Toetsing/examen:
• Voortgangsgesprek: elke drie maanden tussen student, klantmanager en coach Friesland College.
• Examen: examen entreeopleiding (+ examen inburgering voor inburgeraars)

Er zullen diverse activiteiten worden georganiseerd waarmee studenten hun netwerk kunnen uitbreiden. Deze activiteiten zullen gelijk aan de opleiding, als maatwerk worden aangeboden.

In het kort

 • soort traject: Entree opleiding (+ inburgeringscursus voor inburgeraars)
 • duur: 1 ½ tot max. 2 jaar – daarna doorstroom naar mbo 2 of werk
 • financiering: via DUO studiefinanciering
 • programma: 5 dagen per week incl. minimaal 10 uren per week zelfstudie
 • streefniveaus: Nederland: 2F – rekenen: 2F - Engels: A2 - studie- en digitale vaardigheden: Basis 1
 • afsluiting diploma Entreeopleiding (+ diploma inburgering voor inburgeraars)
 • startdatum flexibel, in overleg
 • les locaties start in eigen gemeente (bij voldoende deelname)
 • doorstroom mbo in Leeuwarden of Heerenveen

Aanmelden

Aanmelden gaat eenvoudig en snel op deze pagina. Na aanmelden zal er zo spoedig mogelijk contact met je worden opgenomen.