Route en parkeren FIRST LEGO League | Friesland College

Routebeschrijving naar Friesland CollegeLocatie: Friesland College, FC-Campus gebouw Triangel, Julianalaan 97, 8931 AH Leeuwarden.

Vanuit Heerenveen
A32 richting Leeuwarden. Neem voor Leeuwarden afslag 17: Leeuwarden Zuid/Goutum. Volg de Overijsselse straatweg en sla na 3 km. over de brug linksaf, richting Stiens, de Julianalaan op. Ga na 750 meter bij de rotonde linksaf (derde afslag) en na 40 meter rechts parkeerplaats Friesland College op.

Vanuit Drachten
N31 Waldwei richting Leeuwarden. Neem voor Leeuwarden afslag Leeuwarden Zuid/Goutum. Volg de Overijsselse straatweg en sla na 3 km. over de brug linksaf, richting Stiens, de Julianalaan op. Ga na 750 meter bij de rotonde linksaf (derde afslag) en na 40 meter rechts de parkeerplaats van het Friesland College op.

Vanuit Harlingen/afsluitdijk
A 31 Waadwei richting Leeuwarden. Neem afslag Leeuwarden Noord. Ga na 1 km. bij de stoplichten rechtdoor richting centrum. Ga na 200 meter op de rotonde rechtsaf (eerste afslag) richting WTC/Casino. Hou vanaf nu richting Heerenveen aan. Na 800 meter over de brug en bij de rotonde rechtdoor (tweede afslag) richting Heerenveen. Na het viaduct over het spoor bij rotonde rechtdoor (tweede afslag) en na 50 meter afslag naar ventweg en parkeerterrein van het Friesland College.

Parkeren organisatie en vrijwilligers
Vanuit Harlingen dezelfde route volgen tot aan rotonde over het spoorviaduct. Bij deze rotonde rechts afslaan naar wijk Nijlan en de Middelseelaan op. Parkeren bij de sportvelden. Vanuit Drachten en Heerenveen zelfde weg volgen maar bij rotonde Friesland College, i.p.v. linksaf, rechtdoor (tweede afslag). Na 400 meter bij volgende rotonde linksaf (derde afslag) naar wijk Nijlan. Hier de Middelseelaan op en parkeren bij de Sportvelden.

Openbaar vervoer
Vanaf station Leeuwarden: stadslijn 4 Nijlân (halte Uiterdijksterweg (winkelcentrum) of 15 Nijlan/Aldlân (halte Surinamestraat)