Procestechniek | Friesland College

Procestechniek: daar maak je het
Overal wordt het bedacht, maar hier wordt het gemaakt. Benzine die je motor in goede conditie houdt. Tandpasta die tanden nog witter maakt. Milieuvriendelijke verf die lang meegaat. Kunststof onderdelen van plasticafval. Nieuwe medicijnen. De onverwoestbare behuizing van je telefoon. Olie en gas winnen en tegelijkertijd de natuur sparen. In de wereld van procestechniek maak en optimaliseer je het.

Procestechniek is overal
Bijna alle stoffen en materialen die je dagelijks tegenkomt, worden gemaakt met behulp van procestechniek. Tandpasta, inkt, schoonmaakmiddelen, benzine, aspirine, verf, alles wat van plastic is, maar bijvoorbeeld ook frisdrank, kaas en drinkwater. Zelfs in energiecentrales werken procestechnici. Een wereld zonder procestechniek is ondenkbaar!

Wat is procestechniek?
Procestechniek is het omzetten van grondstoffen naar een eindproduct. Dit gebeurt in verschillende stappen (grondstoffen aanvoeren, bewerken en mengen). Deze stappen vormen samen een proces, vandaar de naam procestechniek. Tijdens het proces bewaken medewerkers de stappen in het proces en zorgen samen voor een goed eindproduct.

Bedienen, sleutelen, onderzoeken
In de wereld van procestechniek raken techniek en chemie (materialen en grondstoffen) elkaar. Hier draait het om de vraag hoe je iets maakt en met welke technieken. Machines, computerbesturingen, pompen en leidingen maken samen een product. Buitengewoon boeiend!

Slimme sensoren
In de procestechniek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van slimme sensoren om te meten. Waar water vroeger voor onderzoek naar het lab ging, meten sensoren nu de hele dag door hoe het (bijvoorbeeld)
met de kwaliteit van drinkwater gesteld is. In hoog tempo worden slimmere en betere sensoren ontworpen en ingezet.

Werk zat
In de procestechniek is de komende jaren veel werk te doen. Er is vraag naar operators die de installaties bedienen en procestechnici die storingen oplossen en - nog liever - voorkomen. In Friesland zitten bedrijven in de food- en watersector. Maar ook bijvoorbeeld in de chemie zitten bedrijven te springen om operators en procestechnici.

Bedrijven met veel procestechniek zijn onder anderen

  • BASF
  • Vitens
  • Ausnutria - Hyproca (babyvoeding)
  • Shell
  • A-ware (kaas)
  • Akzo Nobel
  • Philips
  • Fonterra (weiverwerking)

Meer over de mbo-opleidingen Procestechniek

Doorstroommogelijkheden
Een technische hbo-opleiding, zoals Engineering, Proces automatisering of Technische informatica.