Taal & Rekenen: extra ondersteuning | Friesland College

Heb je moeite met de Nederlandse taal of met rekenen? Ben je gezakt voor je taal-of rekenexamen? Dan kun je extra begeleiding aanvragen. Onze docenten Taal & Rekenen helpen je graag.


Ondersteuning Nederlandse taal
Meld je aan voor extra hulp op: ondersteuningtaal@fcroc.nl.

Ondersteuning rekenen
Meld je aan voor extra hulp op: ondersteuningrekenen@fcroc.nl.