Taal en rekenen | Friesland College

Nederlands en rekenen
Om je mbo-diploma te kunnen halen, doe je voor Nederland en rekenen ook examen. Dit doe je in de tweede helft van je opleiding. Bij beide vakken is dat een landelijk examen. Deze worden op alle mbo-scholen afgenomen in vastgestelde periodes. Bij Nederlands is daarnaast ook sprake van instellingsexamens. 

De examens Nederlandse taal en rekenen worden op twee niveaus afgenomen: 

  • 2F is voor mbo-opleidingen entree, niveau 2 en 3
  • 3F is voor mbo-opleidingen niveau 4

Om je een indruk te geven: 2F is vergelijkbaar met vmbo-niveau en 3F met havoniveau.

Moderne vreemde talen
Bij het Friesland College is het Talencentrum dé plek om je moderne vreemde talen te leren. Je kunt hier terecht voor Spaans, Duits, Engels en Frans. Meer lezen >>