Rechten, plichten en verantwoordelijkheden

Wat mag jij van ons en wat mogen wij van jou verwachten?

Onderwijsovereenkomst (OOK)

Een onderwijsovereenkomst is een ‘persoonlijk’ contract tussen jou en het Friesland College. Deze overeenkomst sturen we per post naar je toe en we rekenen erop dat je dit contract ingevuld terugstuurt in de retourenvelop. Dit doe je vóór de start van je opleiding en in ieder geval vóór 1 oktober.
Lees op FCLive meer over de Onderwijsovereenkomst

Bindend Studie Advies 

We willen graag dat jouw opleiding zo soepel mogelijk verloopt. In het eerste jaar hebben we met jou een aantal gesprekken om te bepalen of je de studie aankunt. Op basis van je resultaten geven we je een bindend studieadvies. Dit advies kan ook zijn om een andere studie te kiezen. We gaan dan samen met jou op zoek naar een passende opleiding. 

Jouw rechten

Jij staat als student centraal. Wij nemen jouw rechten heel serieus. Al jouw rechten hebben we vastgelegd in drie documenten: de Onderwijs- en examenregeling (OER), het Examenreglement en het Studentenstatuut.

  • De OER voor iedere opleiding bestaat uit een algemeen deel en aanvullende documenten, zoals het examenplan en de verantwoording van jouw onderwijstijd. Lees op FCLive meer over de Onderwijs- en examenregeling.
  • In het examenreglement lees je hoe we bij het Friesland College onze examens afnemen. Alle info over examinering en diplomering vind je hier.
  • In het studentenstatuut staat wat je rechten en plichten zijn. Een aantal van deze algemene regels gelden niet alleen voor jou, maar voor iedereen binnen het Friesland College. Het gaat bijvoorbeeld om respectvol omgaan met elkaar, respect voor privacy van anderen, gedrag volgens de algemene fatsoensnormen en verantwoord omgaan met eigendommen van het Friesland College. In de opleiding worden ook afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan op school en in de praktijk. Het studentenstatuut is te vinden op FCLive.

Studiegids

In de digitale studiegids vind je alle informatie over het Friesland College. Er is een algemeen deel, waarin al heel veel is samengebracht over wat je moet weten over leren op het Friesland College. De school vult dit alles aan met specifieke informatie over jouw opleiding. Zo heb je straks alles bij elkaar en is de studiegids een bron van informatie, van de telefoonnummers van onze locaties tot de namen van contactpersonen bij wie je terecht kunt met vragen of problemen. Op FCLive vind je de studiegids. 

Huisregels

We houden van een fijne en veilige omgeving. Op al onze locaties gelden daarom de volgende huisregels:

  • We gaan met respect met elkaar om.
  • We maken geen onderscheid tussen studenten.
  • We zorgen met elkaar voor een veilige leeromgeving
  • We roken niet in onze scholen en op de schoolterreinen