Het mbo op het Friesland College

Waar Leren Werkt

We helpen je graag om uit je te halen wat in je zit. Ook als je hier soms even naar moet zoeken. Denk je dat je juist wat extra uitdaging nodig hebt? Dit kan prima in ons praktijkgestuurd leren, omdat je daarin echte ervaringen opdoet. Zo ontdek je wat bij je past en wat juist minder. Ook ontdek je steeds zelf wat je nodig hebt en wilt (of moet) leren. Dat doen we bij het Friesland College in een open sfeer, waarin iedere student welkom is.

Het mbo kent vier niveaus

In het mbo heb je opleidingen op vier niveaus. Ook het Friesland College heeft veel opleidingen van niveau 1 tot en met 4. Bij de intake bespreken we met jou wat je instroomniveau is. Over het algemeen zijn de toelatingseisen als volgt:

  • Als je geen diploma hebt, begin je bij Entree (niveau 1). Een andere mogelijkheid is alsnog je diploma voor vmbo-t, havo of vwo halen op het VAVO van het Friesland College.
  • Met het diploma vmbo-basis start je op niveau 2.
  • Met het diploma vmbo-kader start je op niveau 3 en soms op niveau 4.
  • Met het diploma vmbo-t of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 mag je starten op niveau 4.

Het mbo kent leerwegen, bol en bbl

In het mbo heb je opleidingen in twee verschillende leerwegen (BOL en BBL). BOL opleidingen zijn voltijds opleidingen. BBL opleidingen zijn opleidingen waarbij je werken en leren combineert. Bij elke opleiding op op onze website staat vermeld welke leerwegen we aanbieden.

Iedere mbo-opleiding heeft een kwalificiatiedossier

In het kwalificatiedossier staat wat je allemaal moet kennen, kunnen en laten zien om een diploma te behalen. Deze dossiers hebben altijd dezelfde opbouw: basisdeel, profieldeel en keuzedeel.

Basisdeel
Wat je hier leert, kun je breed gebruiken in de richting waarvoor je wordt opgeleid. Dit gaat dus om algemene beroepsonderdelen, die belangrijk zijn in een aantal vergelijkbare opleidingen. Ook bevat het basisdeel vakken als Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap en soms een moderne vreemde taal als Engels. Want je leert in het mbo meer dan alleen een vak…

Profieldeel
Wat je hier leert, is vooral gericht op je toekomstige beroep. Met deze kennis en vaardigheden kun je in jouw vak straks goed aan de slag.

Keuzedeel
In de keuzedelen kun je zelf uit een breed aanbod bepalen wat je wil leren. Je kunt dieper ingaan op een onderwerp in je opleiding of juist kiezen voor een keuzedeel in een heel andere richting, om je kennis en ervaring te verbreden. In elke opleiding doe je één of meer keuzedelen.