School als werkplaats | Friesland College

Extra begeleiding in de school en in de praktijk
Het aantal voortijdig schoolverlaters in het MBO terugdringen en meer mbo-studenten succesvol laten uitstromen met een diploma. Dat is het doel van het traject School als Werkplaats. Initiatiefnemers Gemeente Leeuwarden en het Friesland College hebben in 2010 School als Werkplaats (SAW) opgezet en werken vanaf het begin nauw samen met alle instellingen voor jeugdzorg en jeugdwelzijn in Leeuwarden.

School als Werkplaats is een manier van werken waarbij hulpverleners en welzijnswerkers op de school en in de klas/groep aanwezig zijn naast en samen met de docent/coach. Op school vormen zij een team van generalisten, binnen het team zijn ze specialisten. De lijnen zijn kort, de benodigde hulp wordt snel en op maat geleverd. Deze manier van werken is beschreven in de methodiek School Als Werkplaats, en de verkenning methodiek SAW mbo-niveau 3 en 4, beiden uitgegeven door het Friesland College en geschreven door het Nederlands Jeugd Instituut in 2013 en 2015.

Meer lezen over School als Werkplaats 

Het kader rond SAW
De verantwoordelijkheid voor SAW ligt bij de gemeente Leeuwarden en het Friesland College, de opdrachtgevers van SAW. De bestuurders van de betrokken jeugd(welzijns)instellingen participeren in een ondersteunersgroep en overleggen eens in de twee maanden met elkaar. Het contact met de bestuurders en managers van de bedrijven/ instellingen loopt via de contacten van het CvB van het Friesland College in de Wiegelgroep en via contacten met de projectleiding.