RvT, CvB en bureau- en schooldirecteuren | Friesland College

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en heeft wettelijk en statutair een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw M.A. Berndsen, voorzitter
Lid remuneratiecommissie 

Mevrouw mr. K. Biegel, vice-voorzitter
Lid remuneratiecommissie
Lid auditcommissie 

De heer dr. F. Meijers
Lid commissie kwaliteit onderwijs 

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven
Lid auditcommissie 

De heer R.J. Hageman
Lid commissie kwaliteit onderwijs

De heer prof. dr. M.J. Broersma
Lid commissie kwaliteit onderwijs
 

College van Bestuur

Carlo Segers, voorzitter
Frank van Hout, lid
tel. 088 - 060 23 00
Secretaris: Bert van Staalduinen (tevens directeur bureau Bestuur)
 

Schooldirecties

School voor Commercie & Dienstverlening

Pieterke Donkerbroek en Tom Valk, voorzitter
tel. 088 - 060 27 36

CIOS, school voor Sport & Bewegen
Anke Visser, voorzitter
tel. 088 - 060 34 01

D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk
Sicco Piekeboer (voorzitter), Harmen Visser en Margriet van Zonneveld
tel. 088 - 060 29 00

School voor Zorg, Service & Welzijn
Durkje de Jong, Rudolf Winius en Sabine Houwen, voorzitter
tel. 088 - 060 28 06

School voor Techniek & Technologie
Wietse Smit en Gerard Eilert, voorzitter
tel. 088 - 060 36 40

FC Extra, School voor Volwasseneneducatie
Wout van der Leest en Jocco Eijssen, voorzitter
tel. 088 - 060 22 24

MBO Life Sciences
Marcel van der Horst, voorzitter
tel. 088 - 060 65 00

FC-XL, switch & search
Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 27 02


Bureaus

Bureau Bestuur

Bert van Staalduinen, directeur (tevens secretaris College van Bestuur)
tel. 088 - 060 23 00

Bureau Marketing & Communicatie
Jan Dijksma, directeur
tel. 088 - 060 26 01

Studenten Service Centrum
Hilda Scholten en Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 23 07

Bureau Onderwijs, Personeel en Innovatie
Rachel van Vugt en Bernice Andeweg
tel. 088 - 060 28 59 (Secretaresse; Sonja Plantinga)

Bureau Bedrijfsvoering
Sjors Veltman, directeur
tel. 088 - 060 23 77