Praktijkroute | Friesland College

In een praktijkroute leer je zo veel mogelijk in de bedrijven en instellingen waarmee het Friesland College nauw samenwerkt. Je doet de hele opleiding of een flink deel hiervan buiten de school, dus in de echte praktijk. Waar alles heel snel verandert, vind je hier immers steeds de nieuwste kennis en inzichten. Zo is ons onderwijs altijd bij de tijd…

Een praktijkroute voert je door verschillende bedrijven of instellingen. Het is een beroepsopleiding en geen bedrijfsopleiding. Later moet je binnen jouw vakgebied immers ook op allerlei plekken aan de slag kunnen. Zodra er in een bedrijf voor jou niets meer valt te leren, ga je verder. Wat je geleerd hebt, pas je elders weer toe.

Zo leer je flexibel te werken. Nu de samenleving - en hiermee het werk - zo snel verandert, is het belangrijk om nieuwsgierig te zijn en te blijven leren. Die houding begint al in de praktijkroute. Als je echt aan de slag bent, kom je steeds tegen wat je moet leren en dat het écht belangrijk is om iets te beheersen. De cirkel is helemaal prettig rond, als je met nieuwe kennis en vaardigheden het werk de volgende dag meteen al wat beter te doen.


Coaching
Heel belangrijk is dat docenten van het Friesland College in een praktijkroute werken ín het bedrijf. Vanaf dag 1 is er een coach, die met jou als student bepaalt wat de beste leerroute is. Dat kan heel verschillend zijn, als je uiteindelijk maar voldoet aan alle landelijke eisen voor een diploma. Ook heb je algemene vakken als Nederlands en rekenen. Binnen de keuzedelen kun je helemaal zelf kiezen voor vakken die je kennis verbreden óf nog dieper ingaan op jouw vakgebied.  

De coach zorgt verder voor workshops en zet vakdocenten in voor lessen, die vaak in het bedrijf plaatsvinden. Verder leer je in een praktijkroute veel van de professionals. Steeds is er een ervaren begeleider, die samen met de coach zorgt voor begeleiding. In het werk, maar ook in gesprekken over wat je hebt gedaan en wat je nog moet leren… Ook hier is reflectie belangrijk om inzicht te krijgen in je mogelijkheden, ambities en kansen.

Collega in opleiding
In een praktijkroute ben je eigenlijk een ‘collega in opleiding’. Ook voor bedrijven is dat prettig. Medewerkers leren hier van alles door vragen en nieuwe ideeën van studenten, die net even wat frisser tegen het werk aankijken. Zij kunnen ook vaak aansluiten bij workshops. In zo’n bedrijf leren studenten, docenten en medewerkers mét en ván elkaar – samen op weg naar de toekomst…     

Veel bedrijven, veel richtingen
Het Friesland College heeft inmiddels met veel bedrijven en instellingen praktijkroutes opgezet. En dat aantal bedrijven wordt de komende jaren alleen maar groter. En dat in veel verschillende richtingen:

  • Zakelijke Dienstverlening & Communicatie
  • Handel & Ondernemen
  • Zorg, Service & Welzijn
  • Sport & Recreatie
  • Horeca
  • Techniek & Technologie
  • Creatieve Industrie
  • Pedagogisch werk Kinderopvang/basisonderwijs

Praktijkroutes van het Friesland College zitten onder andere in:

Een greep uit de bedrijven waar het Friesland College mee samenwerkt in de praktijkroute:

Wil je weten of je ook de opleiding van jouw keuze kunt volgen in de praktijkroute? Vraag dat dan na bij de contactpersoon van de opleiding. De contactgegevens vind je op deze website op de pagina van de betreffende opleiding.

Kan ik me aanmelden voor de praktijkroute?
Als jij je keuze hebt gemaakt voor een opleiding, meld je je aan via het digitale aanmeldformulier van het Friesland College. De school informeert je na ontvangst van je aanmelding over de manieren van leren: via de praktijkroute en aan de hand van leereenheden. Hierna besluit jij in overleg met school of de praktijkroute voor jou een optie is. De school regelt daarna je definitieve inschrijving.

De praktijkroute is één van de manieren waarop het Friesland College praktijkgestuurd leren aanbiedt. Kijk hier voor meer informatie over praktijkgestuurd leren.