Praktijkgestuurd leren - verschillende vormen | Friesland College

Veel praktijkervaring opdoen, zowel bij instellingen en bedrijven als op school. Dat is wat je doet als je bij het Friesland College een opleiding volgt. Het leren van en in de praktijk kan op verschillende manieren.

Leereenheden
Je leert zoveel mogelijk aan de hand van praktijkopdrachten in of buiten school. En je doet praktijkervaring op door stage te lopen bij bedrijven, instellingen of leerbedrijven. Het onderwijs op school is bij veel opleidingen georganiseerd in leereenheden van vijf weken. Meer lezen >>

Praktijkroute
Met steeds meer bedrijven en instellingen werkt het Friesland College zó nauw samen, dat het grootste deel van je opleiding, zowel de theorie als de praktijk, ook daadwerkelijk daar in de praktijk kan plaatsvinden. Je leert dan in de praktijkroute. Meer lezen >>

Hoe jouw opleiding ook is opgebouwd, welke vorm je ook volgt,

  • de praktijk is altijd leidend
  • je doet veel praktijkervaring en veel zelfkennis op
  • je hebt altijd een studieloopbaanbegeleider, een docent van het Friesland College, met wie je de voortgang van je studie bespreekt en die bijhoudt welke kennis en vaardigheden je nog moet ontwikkelen
  • je hebt altijd te maken met algemene vakken en keuzedelen
  • als je alles hebt afgerond voldoe je aan het eind van het traject aan alle gestelde eisen voor het mbo-diploma.