Intake/audities | Friesland College

Auditie data Sounddesign:

 • do. 15 maart 2018
 • Do. 19 april 2018
 • Do. 21 juni 2018

 

Voor de opleiding Muzikant (Sounddesign) verwachten wij van je dat je minimaal twee weken vóór de datum waarop je uitgenodigd bent voor een intake twee volledig zelfgemaakte producties hebt opgestuurd. De producties stuur je via www.wetransfer.com  naar D’Drive-docent Willemien Ahuis  w.r.ahuis@fcroc.nl.

Het maakt voor deze producties niet uit in welke DAW ( muziekproductie software ) je jouw producties gemaakt hebt. Je moet ook je eigen stijl daarbij kiezen. Wel is van belang dat je jouw producties authentiek en zelfstandig geproduceerd hebt. En dat je laat horen dat je gebruik maakt van drums/beat, baslijn, akkoorden en een melodielijn en een zo goed mogelijke mix maakt.

Technische aanlevereisen van de producties:   

 • wav-bestand (geen MP3!)
 • 16 bit, 44.1 kHz.

Tegelijkertijd met je producties stuur je een motivatiebrief mee. Vertel daarin waarom je geschikt voor dit vak bent en wat je ambities zijn.

Wat kun je verwachten tijdens de intakedag?
De intakedag begint om 9.30 uur in Neushoorn, Ruiterskwartier 41 te Leeuwarden en duurt tot circa 14.00 uur.

Aan het begin van de dag krijg je een korte basisworkshop over het muzieksoftwareprogramma Ableton van één van onze docenten. We adviseren om je voorafgaand aan de intake te verdiepen in Ableton. Na de workshop krijgt je een productieopdracht waarmee je aan de slag gaat in onze praktijkwerkruimte. Welke opdracht dat is, hoor je op de dag zelf.

Daarnaast voer je een individueel gesprek met twee vakdocenten. Onderwerp van dit gesprek zijn je achtergrond, passie, gedrevenheid en toekomstplannen. Ook krijg je tijdens het gesprek feedback op de producties die je van tevoren hebt opgestuurd. Deze producties moet je – net als je motivatiebrief - ook bij je hebben tijdens de intakedag.

Hoe kun je je voorbereiden?

 • Stel een portfolio samen. Hierin laat je zien en horen wat je tot nu toe al gedaan en gemaakt hebt op muziekgebied. Kies producten uit waar je trots op bent. Je portfolio kan online staan, of op een USB-stick.
 • Stel een goede motivatiebrief op (waarom zouden we jou aan moeten nemen, waarom ben ji geschikt voor dit vak?)
 • Verdiep je in Ableton Live. Als je je aanmeldt voor de intakedag, krijg je een trial-cd van 30 dagen van Ableton thuisgestuurd. Hier kun je vast mee oefenen: tijdens de intakedag ga je met Ableton aan de slag. Hoe meer kennis je van tevoren hebt opgebouwd, hoe makkelijker je het voor jezelf maakt.
 • Zorg daarnaast ook dat je een hoofdtelefoon meeneemt (met mini-jack).

Vooropleiding
De opleiding Muzikant (Sounddesign) is een mbo niveau 4-opleiding. De wettelijke toelatingseisen zijn:

 • diploma vmbo-TL
 • diploma vmbo-GL
 • diploma vmbo-KL
 • overgangsbewijs naar havo- of vwo-4
 • mbo-diploma niveau 3
 • mbo-diploma niveau 2 (we adviseren instaptoets Nederlands en rekenen).

Ook gelden aanvullende eisen:

 • je hebt het technische en fysieke vermogen om kunstuitingen te kunnen uitvoeren
 • je hebt creatieve en artistieke aanleg.

Overige beoordelingscriteria

Leerbaarheid

 • je begrijpt de aanwijzingen van de docent
 • je volgt advies op

Vaardigheden

 • je verdiept je in Ableton Live
 • je hebt doorzettingsvermogen
 • je hebt concentratievermogen
 • je toont ambitie

Brede oriëntatie

 • je bent muziekliefhebber en staat open voor uiteenlopende muziekstijlen
 • je staat open voor het produceren van toegepaste muziek, bijvoorbeeld muziek voor reclame of film

Sociaal gedrag

 • je bent vriendelijk en collegiaal
 • je toont interesse in het werk van anderen

Toelatingscriteria

Tijdens de toelatingsprocedure stellen we vast of je het in je hebt om de opleiding in de gestelde periode succesvol af te ronden. Daarbij staan de volgende zaken centraal:

 •  je hebt aanleg en talent: sinds je bent begonnen met het produceren heb je een aantoonbaar muzikale ontwikkeling doorgemaakt
 •  je bent muzikaal: je begrijpt muziek en bedenkt muzikale oplossingen
 • je hebt iets te vertellen: je gebruikt je muziek om je te uiten en iets van jezelf te delen met anderen
 • je bent creatief: in de muziek, maar ook op andere vlakken kom je met originele ideeën en je denkt gemakkelijk out-of-the-box
 • je hebt doorzettingsvermogen: je bent in staat om een ondernemer te zijn, zaken aan te pakken en te organiseren om met je muziek verder te komen.

Uitslag intakedag

Na 1 april 2018 hoor je of je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en of je wordt toegelaten, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan de loting (als sprake is van over-aanmelding, de opleiding is een numerus fixus-opleiding).

Heb je je niet vóór 1 april aangemeld en later alsnog intake gedaan, dan zetten we je op onze wachtlijst in volgorde van aanmelding. Na de laatste auditieronde hoor je ingeval er sprake is van over-aanmelding, na de loting of je wel dan niet toegelaten of op de wachtlijst geplaatst bent.

Plaatsing bij over-aanmelding
Als na de intake sprake is van overschrijding van het maximum van 30 studenten, dan laten we onder de aspirant-studenten die een aan alle toelatingseisen voldoen, een onafhankelijk loting uitvoeren.

De loting vindt plaats zodra alle studenten die zich voor 1 april aanmeldden de intake hebben doorlopen. 

Na de loting brengen we alle studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte. 

De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) plaatsen we op een wachtlijst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. We brengen alle studenten schriftelijk op de hoogte van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog toegelaten. De student informeren we hierover zo spoedig mogelijk.

Studenten die zich ná 1 april 2018 hebben aangemeld, krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting.