Muzikant | Friesland College
Let op: numerus fixus opleiding
Dit is een opleiding waarvoor maar een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar is. Meld je aan voor 1 april.  Meer informatie over de toelating

Ontdek je talent Je speelt muziek, je componeert muziek, je bent muziek. Je geniet van (eigen) improvisaties en solo’s en je vindt het fantastisch om samen met anderen muziek naar een hoger niveau te spelen. Voor professionele muzikanten is muziek maken meer dan een hobby, het is een passie die pas stopt als de laatste noot gespeeld is. En dat is vaak diep in de nacht.

 

De opleiding

Tijdens de opleiding ben je vooral bezig met het zelf maken van producties en het spelen in bands. We besteden veel aandacht aan componeren, samenstellen van een breed repertoire, oefenen en de uiteindelijke performance.
Op school oefen je veel in repetitieruimtes en studio’s.
Zo bepaal je je eigen richting en profiel als muzikant.

Je krijgt vakken als gehoortraining, theorie en begeleiding op je instrument. Daarnaast krijg je te maken met disciplines als sounddesign en geluidstechniek. Je ontwikkelt zelf activiteiten als artiest buiten de school. Die tellen mee voor je portfolio en beoordeling. Natuurlijk wordt er in de opleiding veel aandacht besteed aan ondernemerschap en aspecten die daarmee te maken hebben. 

Intakeprocedure en auditie Muzikant
Als je je wilt inschrijven voor de opleiding Danser word je uitgenodigd voor een auditie. De opdrachten ter voorbereiding vind je als bijlage bij de uitnodiging. Meer informatie

Werken als muzikant

Als muzikant ben je dagelijks bezig met het bedenken en voorbereiden van optredens en opdrachten. Met een eigen aanpak en stijl werk je zelfstandig en voor verschillende opdrachtgevers, vaak in verschillende situaties en op onregelmatige tijden. Veel muzikanten houden zich ook bezig met geven van workshops en het coachen van bands, bijvoorbeeld op muziekscholen. Je werkt freelance en bent dus zelf verantwoordelijk voor je inkomen.

Intakeprocedure en audities Muzikant/Sounddesign
In verband met het aantal beschikbare stageplaatsen en de kansen op de arbeidsmarkt, geldt er voor de opleiding Muzikant een Numerus Fixus. Er worden elk studiejaar maximaal 55 nieuwe studenten ingeschreven; 25 bij Uitvoerend Muzikant en 30 studenten bij Sounddesign. De intakeprocedure voor de opleiding Muzikant wijkt daarom af van andere intakeprocedures binnen het Friesland College.

Diploma en dan ...

Je kunt gaan werken als freelancer en zelfstandig bouwen aan een beroepspraktijk door op te treden met je eigen band, mee te werken in producties of door het geven van workshops en bandcoaching.

Of je leert verder aan een hbo muziekopleiding zoals de Rockacademie, Academie voor Popcultuur of het Conservatorium. In je laatste jaar kun je je hier op voorbereiden.