Intake/audities | Friesland College

Auditiedata Artiest Muziek: 

 • 6 maart 2018 
 • 24 april 2018 
 • 5 juni 2018 

Auditie Artiest Muziek

Voor toelating tot de opleiding Artiest Muziek moet je niet alleen aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen - een diploma voor de kadergerichte, leerweg of theoretische leerweg is bijvoorbeeld vereist – maar ook aan een aantal aanvullende eisen. Zo moet je het technische en fysieke vermogen hebben om een kunstuiting uit te voeren ook heb je creatieve en artistieke aanleg. Tijdens de auditie toetsen we of je aan alle eisen voldoet en toelaatbaar bent tot de opleiding.

Tijdens de auditie beoordelen we je op  drie onderdelen:

 • Bandgedeelte. Je studeert tijdens het bandgedeelte een nummer in waar een leadsheet, tekst en audiofile van aanwezig is.
  We beoordelen je op samenwerkend vermogen, samenspeelvaardigheden, instrumentbeheersing, muzikaliteit en leerbaarheid.
 • Hoofdvak. Je studeert zelfstandig de opdracht in die je thuis hebt ontvangen en voert deze tijdens de auditie uit.
  We beoordelen je op instrumentbeheersing en kwaliteit van uitvoeren (timing, sound, zuiverheid, speeltechniek, articulatie en dynamiek).
 • Motivatiebrief. In de motivatiebrief geef je aan dat je je verdiept hebt in de opleiding en ook blijkt je drive om voor deze opleiding te kiezen. Het juiste niveau vooropleiding is vereist.

Instrumentspecifieke criteria

Drums:

 • Basisvaardigheden in ritmes en fills. Je beheerst achtsten, zestienden en triolen feels
 • Je speeltechniek is in dienst van je sound, timing en tempovastheid.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen. Je kunt in blokken van 4 en 8 maten spelen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Keys:

 • Kennis hebben en kunnen spelen van mineur- en majeurakkoorden.
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Gitaar:

 • Kennis hebben en kunnen spelen van basis en barré mineur- en majeurakkoorden.
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Basgitaar:

 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Zang:

 • Je zingt zuiver en hebt een goede uitspraak en tekstbeleving
 • Je kunt een eenvoudige serie tonen nazingen
 • Je zangtechniek is in dienst van je klankkleur/sound
 • Je kunt een eenvoudige tweede stem zingen.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Pre: Je speelt in een band en kunt schema en noten lezen. Je hebt theoretische basiskennis  van majeurtoonladders en mineur-/majeurakkoorden.

Uitslag intakedag

Na 1 april 2018 hoor je of je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en of je wordt toegelaten, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan de loting (als sprake is van over-aanmelding, de opleiding is een numerus fixus-opleiding).

Heb je je niet vóór 1 april aangemeld en later alsnog intake gedaan, dan zetten we je op onze wachtlijst in volgorde van aanmelding. Na de laatste auditieronde hoor je ingeval er sprake is van over-aanmelding, na de loting of je wel dan niet toegelaten of op de wachtlijst geplaatst bent.

Plaatsing bij over-aanmelding

Als na de intake sprake is van overschrijding van het maximum van 30 studenten, dan laten we onder de aspirant-studenten die een aan alle toelatingseisen voldoen, een onafhankelijk loting uitvoeren. De loting vindt plaats zodra alle studenten die zich voor 1 april aanmeldden de intake hebben doorlopen. 

Na de loting brengen we alle studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte. 

De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) plaatsen we op een wachtlijst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. We brengen alle studenten schriftelijk op de hoogte van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog toegelaten. De student informeren we hierover zo spoedig mogelijk.

Studenten die zich ná 1 april 2018 hebben aangemeld, krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting.