Pitstop | Friesland College

Pitstop is een time-out voor studenten die vast dreigen te lopen of vast zijn gelopen in hun opleiding. Bij Pitstop werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Time-out wil zeggen dat je zes weken bij Pitstop een ondersteuningsprogramma volgt. Dit programma, uitgaande van een aantal fasen, helpt je om een nieuwe start of doorstart te maken op school. Onder begeleiding van je Pitstopcoach ga je fase voor fase door het proces aan de hand van de op jouw doelen afgestemde opdrachten, welke bij de start van het traject worden vastgesteld. Regelmatig zul je een gesprek hebben met je Pitstopcoach om te bepalen waar je in het proces staat. Hiernaast vindt er na drie weken een tussenevaluatie plaats met zowel jouw coach van de opleiding als je Pitstopcoach. Aan het eind van het traject wordt met hen de balans opgemaakt en worden er eventueel afspraken gemaakt over een vervolgtraject. Doelstelling van Pitstop is dat je in maximaal zes weken het hele traject hebt doorlopen en teruggaat naar je opleiding.

Meer weten over Pitstop? Bel met de FC-Advieslijn (088 - 060 3000) of loop binnen bij het FC-Adviescentrum.