Philips / Innovatiecluster Drachten | Friesland College

Philips / Innovatiecluster Drachten (ICD) werkt aan oplossingen voor grote uitdagingen in de toekomst. Dit kan door de unieke samenwerking van de verschillende afdelingen van Philips, waardoor elk jaar meer dan vijftig productintroducties ontstaan. Deze producties redden mensenlevens, maken complexe systemen eenvoudig, stemmen producten af op individuele wensen en behoeften of maken data om de kwaliteit van voedsel te verbeteren toegankelijk.

Het leerbedrijf vindt het daarnaast belangrijk om samen te werken met het onderwijs. Het mbo excellentieprogramma is hiervan een mooi voorbeeld: technische studenten, creatieve studenten en studenten uit de zorg komen bij elkaar en werken samen aan een opdracht.

Philips ondersteunt hierbij door middel van het beschikbaar stellen van kennis, werkplaatsen en productie/ontwikkel middelen. Ze nemen studenten graag mee in de snelle ontwikkelingen binnen de wereld van High Tech!