Friesland College Friesland College Friesland College

Persoonlijk Leiderschap

Sinds 2018 bieden we bij en in nauwe samenwerking met ZuidOostZorg het post-mbo programma Vakmanschap & Leiderschap aan. Een programma dat we samen ontwikkelden voor medewerkers van ZuidOostZorg met een mbo-achtergrond én voor onze eigen studenten. In Vakmanschap & Leiderschap gaat het niet om het leidinggeven aan anderen. Het gaat om leidinggeven aan jezelf binnen de context van de zorg en in relatie met je collega’s, je team. Dat draagt ertoe bij dat de regie in het zorgproces zo dicht mogelijk bij de klant komt te liggen. En dat is een belangrijk uitgangspunt in de zorg vandaag de dag. Zorgprofessionals van nu moeten zelfstandig besluiten kunnen nemen. Maar ook verantwoordelijkheid nemen en met collega’s in teams - dichtbij de cliënt - samenwerken. Het zijn kwaliteiten die tegenwoordig naast de beroeps- of vakvaardigheden essentieel zijn. Deze kwaliteiten vragen om persoonlijk leiderschap, een perfecte combinatie van vakmanschap en leiderschap.

Wat is persoonlijk leiderschap?
"Leiderschap. Daarbij denken we te vaak aan grote namen en aan mensen die leiding geven. Maar je kunt het ook anders zien: in de vorm van persoonlijk leiderschap. Dat gaat over hoe jij als professional doet wat je doet: hoe jij keuzes maakt en hoe jij je werk doet. Het gaat over de ruimte die je krijgt ,de ruimte die je neemt en geeft. Aan de cliënt, bijvoorbeeld. Zij zijn geen nummer of een diagnose, maar mensen met een eigen wil en met, net als jij, de behoefte om zelf de regie over hun leven te houden. Door met dit programma te beginnen laat je in ieder geval al zien dat je over het belangrijkste ingrediënt van leiderschap beschikt: lef!"

- Anke Huizenga Voorzitter Raad van Bestuur ZuidOostZorg & Carlo Segers Voorzitter College van Bestuur Friesland College

Post-MBO programma Vakmanschap & Leiderschap zeer waardevol voor deelnemers
De eerste edities van het post-MBO programma Vakmanschap & Leiderschap zijn, in opdracht van ZuidOostZorg en het Friesland College, onderzocht door het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De conclusies die na het onderzoek zijn getrokken liegen er niet om: dit is een programma dat van grote meerwaarde is voor de deelnemers. In de video hieronder vertellen de organisatoren, deelnemers en begeleiders van het programma waarom het post MBO programma Persooonlijk Leiderschap is opgezet en wat het voor ze heeft betekend.

Lees hier de resultaten van het programma!
De resultaten van het onderzoek van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur hebben we laten bundelen in een mooi vormgegeven en goed leesbare verkorte uitgave. Via deze link kun je het boekje ‘Leiderschap in Ontwikkeling’ downloaden. Hierin lees je resultaten van het onderzoek, maar ook allerlei uitspraken van deelnemers en de vragen die zij zichzelf hebben gesteld tijdens het programma. Vragen als “Waarom reageer ik zo en bij een ander persoon weer op een andere manier?” en “Hoe kan ik mijn teamleden uitdagen het beste uit zichzelf te halen?”.

Belangrijk resultaat is dat veel deelnemers beter met zichzelf, hun rol en anderen om hebben leren gaan tijdens het programma. Dat ze meer durf en zelfvertrouwen hebben gekregen, wat ook blijkt uit uitspraken als “Ik durf in overleggen mijn mond meer open te trekken. Ga ‘lastige’ gesprekken aan met zowel cliënt als familie en collega.”

Ben je geïnteresseerd in de volledige versie van de onderzoeksresultaten van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur? Download dan het uitgebreide verslag hier of kijk op de website van het ECZ: https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/