Friesland College Friesland College Friesland College

Maak werk van je turnpassie!

Is jouw favoriete sport turnen, trampoline springen, bewegen op muziek of acrogym? Wil je daar graag je werk van maken? Bereid je dan voor op een toekomst in een werkveld vol beweging via de mbo-opleiding CIOS Turnen in Heerenveen.

Als je, na je oriëntatieperiode aan het begin van je CIOS-opleiding, hebt gekozen voor de uitstroomrichting Trainer/coach en de specialisatie Turnen, maak je kennis met allerlei aspecten van het turnen. Je leert lesgeven aan verschillende groepen en je werkt aan je eigen vaardigheid in de moderne sportaccommodatie van Sportstad Heerenveen. Dit doe je niet alleen op het gebied van turnen, maar ook in aerobics, fitness, zwemmen en bewegingsrecreatie. Je verdiept je in de  achtergronden en theorie van het turnen. Zo krijg je te maken met vakken als trainingskunde, management, sport & gedrag, didactiek en pedagogiek. Verder werk je van leren assisteren, naar leren lesgeven en leren coachen.

Leerbedrijf Sportstad
CIOS Turnen is geïntegreerd in het opleidingscluster van Sportstad Heerenveen. Theorie en praktijk lopen hierdoor het hele schooljaar naast elkaar. Gemiddeld heb je tien uur les per week en veertien uur stage. Praktijkervaring doe je hier op door stage te lopen bij gymnastiek- en turnverenigingen en door het organiseren van projecten en clinics voor het bedrijfsleven. Je kunt te maken krijgen met de volgende taken:
• turn(st)ers begeleiden en trainers assisteren
• turnlessen voorbereiden, geven en evalueren
• organiseren, coördineren van verschillende kleine en grote projecten en wedstrijden
• beheren van veiligheid en hygiëne in de turnhal
• samenwerken en overleggen met turnhalpersoneel en trainers
• uitvoeren van bestuurlijke functies.