Ruimte huren

Groepstraining organiseren voor uw personeel? Bijscholingscursus verzorgen om uw medewerkers op de hoogte te brengen van de laatste technologische ontwikkelingen? Of zijn workshops dé oplossing om bij uw bedrijf de ‘neuzen dezelfde kant’ op te krijgen?
Aanleidingen en ideeën zijn er vaak genoeg om dergelijke bijeenkomsten te beleggen. Maar bijna evenzo vaak ontbreekt het u aan ruimte en ook de middelen daartoe. Een goede ruimte is nu eenmaal niet automatisch ook een goede lesruimte.
 
Het Friesland College heeft als onderwijsinstelling flink wat van dergelijke lesruimtes tot zijn beschikking. Prima geëquipeerde ruimtes ook. Bedoeld voor diverse soorten van scholing, met onderwijsmiddelen als whiteboard, flipover, laptop en beamer. Lesruimtes die niet altijd in gebruik zijn, zoals in de namiddagen of avonduren.
 
Geen gek idee dus om andere organisaties - uw organisatie - de gelegenheid te bieden gebruik te maken van deze ruimtes. Voor trainingen, cursussen, workshops, bij-, her- of nascholingen, seminars, studieavonden… Al dan niet met koffie- en theearrangement of andere cateringwensen.
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Friesland College, Facilitair Bedrijf Hotze Rusticus, tel. 088 - 060 20 32 / 06 - 10 90 19 44. E-mail h.rusticus@fcroc.nl
 
Wat vinden de huidige medegebruikers van de lokalen?
Corry van der Vee, contactpersoon Afûk: “Wij huren met regelmaat ruimtes van het Friesland College. Het goede contact, tezamen met de vele mogelijkheden, maakte dat wij hiervoor kozen. Zo is de locatie goed bereikbaar voor iedereen. En hebben we de beschikking over goede, ruime lokalen.
 
Daarnaast zijn voorzieningen als parkeren en koffie- en theefaciliteiten prima voor elkaar. Iedere student van ons krijgt ook een pas en heeft daarmee toegang tot het gebouw. En met hun eigen chipknip kunnen ze in hun natje en droogje voorzien. Dat werkt perfect. Het was in eerste instantie de bedoeling dat we tijdelijk ruimtes van het Friesland College zouden huren. Maar nu het ons zo goed bevalt, hebben wij geen reden om iets anders te zoeken.”