Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en heeft wettelijk en statutair een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw M.A. Berndsen, voorzitter
Lid remuneratiecommissie 

Mevrouw G.A. Postma
Lid auditcommissie 
 

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven
Lid auditcommissie 

De heer R.J. Hageman
Lid onderwijscommissie

De heer prof. dr. M.J. Broersma
Lid onderwijscommissie

Mevrouw dr. R.J. Landeweerd
Lid onderwijscommissie

De heer W.K. Kleinhuis
Lid auditcommissie

College van Bestuur

Carlo Segers

Bert van Staalduinen, bestuurssecretaris

Tel. secretariaat: 088 - 060 23 00

Bureaus

Financiën
Marcel Schreutelkamp, concern controller a.i.
Tel. 088 - 060 33 11

Huisvesting, Marketing, Communicatie & Online en Onderwijs & Innovatie
Rachel van Vugt, directeur
Tel. 088 - 060 38 63

Organisatieontwikkeling, HR en Opleidingsschool
Bernice Andeweg, directeur
Tel. 088 – 060 35 40

FC Studenten Services
Hendriekje van der Meer, directeur
Tel. 088 - 060 37 87