Friesland College Friesland College Friesland College

Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en heeft wettelijk en statutair een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Mevrouw M.A. Berndsen, voorzitter
Lid remuneratiecommissie 

Mevrouw mr. K. Biegel, vice-voorzitter
Lid remuneratiecommissie
Lid auditcommissie 
 

De heer dr. ir. J.H.M. van Eijndhoven
Lid auditcommissie 

De heer R.J. Hageman
Lid onderwijscommissie

De heer prof. dr. M.J. Broersma
Lid onderwijscommissie

Mevrouw dr. R.J. Landeweerd
Lid onderwijscommissie

College van Bestuur

Carlo Segers, voorzitter
Frank van Hout, lid
tel. 088 - 060 23 00
Secretaris: Bert van Staalduinen (tevens directeur bureau Bestuur)

Bureaus

Bureau Bestuur
Bert van Staalduinen, directeur (tevens secretaris College van Bestuur)
tel. 088 - 060 23 00

Bureau Marketing & Communicatie
Saskia IJszenga, directeur a.i.
tel. 088 - 060 32 41

Studenten Service Centrum
Hilda Scholten en Peter van der Heijden, directeur
tel. 088 - 060 23 07

Bureau Onderwijs, Personeel en Innovatie
Rachel van Vugt en Bernice Andeweg
tel. 088 - 060 28 59 (secretaresse: Sonja Plantinga)

Bureau Bedrijfsvoering
Harmen Visser, directeur
tel. 088 - 060 34 12