Klachtenregeling

Het Friesland College stelt hoge eisen aan de eigen organisatie en aan de opleidingen. Toch kan het voorkomen dat je als aspirant-student, student, oud-student, ouder of externe relatie niet tevreden bent of een klacht hebt. Daarvoor heeft het Friesland College een klachtenregeling gemaakt. Het doel van deze klachtenregeling is om je in de gelegenheid te stellen je onvrede of klacht op de juiste plaats te uiten.

De algemene aanpak is als je niet tevreden bent of een klacht hebt dit eerst met de betrokken medewerker van het Friesland College te bespreken. In dit gesprek kunnen mogelijke fouten hersteld worden of misverstanden rechtgezet. De ervaring leert dat het merendeel van de problemen door dergelijke gesprekken wordt opgelost. Lukt dat niet, dan kun je gebruik maken van één de klachtenprocedures die het Friesland College kent.

Het Friesland College maakt onderscheid tussen de volgende klachten:
• klachten die betrekking hebben op de sociale veiligheid, te weten discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweldpleging en belaging;
• klachten die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens;
• klachten die betrekking hebben op de examinering;
• overige klachten die niet in bovenstaande categorieën vallen.

Voor deze verschillende soorten klachten bestaan afzonderlijke (wettelijke) klachtenprocedures.

Gesprek
Fase 1. Ga eerst in  gesprek met je docent (coach) van je opleiding.

Fase 2.  Komen jullie er samen niet uit, maak dan gebruik van het spreekuur van de directie van je opleiding.
Meestal vinden zij, docent en/of directeur, samen met jou wel een oplossing.

Hoe meld ik mijn klacht
Fase 3. Afhankelijk van de klacht kun je gebruik maken van diverse mogelijkheden voor verschillende soorten klachten:

Klachten over sociale veiligheid. Bijvoorbeeld discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweldpleging of bedreiging. Heb je volgens jou hiermee te maken, dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van het Friesland College. Dat kan telefonisch, via e-mail of bij de medewerkers van het FC-Adviescentrum

Een vervolgstap kan zijn dat je gebruik wilt maken van de Klachtenregeling sociale veiligheid.

Examens, persoonsgegevens
Heb je klachten over examinering of examens, wend je dan tot de Examencommissie op jouw school.
Voor klachten over gebruik van persoonsgegevens kun je gebruik maken van de Klachtenregeling bescherming persoonsgegevens.

Algemene klachten
Ben je niet tevreden over de afhandeling van algemene klachten binnen je opleiding, maak dan gebruik van de algemene klachtenregeling. Dit kan op drie manieren:

- door te bellen met het FC-Adviescentrum, tel. 088 - 060 3000
- door een brief te sturen naar:

Klachtenmeldpunt / FC-Adviescentrum
Postbus 45
8900 AA Leeuwarden

- door een e-mail bericht te sturen naar adviescentrum@fcroc.nl

Heb je dit gedaan, dan ontvang je binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst en informatie over wie de klacht gaat afhandelen.

De betreffende leidinggevende neemt binnen vijf werkdagen (een werkdag is een dag waarop binnen het Friesland College onderwijs wordt gegeven) contact met je op om tot een oplossing te komen. Vervolgens krijg je als klager binnen tien werkdagen bericht van de verantwoordelijk leidinggevende over de afhandeling van de klacht. Je ontvang hierover eveneens een schriftelijke bevestiging.

Fase 4.  Toch nog vragen over de klacht of over de klachtenafhandeling? Neem dan contact op met Hendriekje van der Meer, directeur van Studenten Service Centrum. Tel. 088 - 060 29 60.

Onafhankelijke klachtencommissie
Fase 5.  Het Friesland College heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervan kun je gebruikmaken als je niet tevreden bent met de uitkomst van de algemene klachtenregeling.