Onderzoekspublicaties

Tijdens het werk doe je in de dagelijkse praktijk ervaringen op die je succesvol of teleurstellend vindt en alles wat daar tussenin zit. Als je dit door jou aangeboden onderwijs zelf hebt ontworpen of mee hebt helpen ontwerpen vraag je je misschien minder vaak af waarom het zo succesvol is dan hoe het komt dat het niet aan de verwachtingen voldoet.

Bij het maken van onderwijs is altijd sprake van een ambitie. Je wilt iets bereiken met het ontworpen onderwijs dat je op zijn minst tevredenstelt. We moeten daarbij dus niet uit het oog verliezen dat het ook de moeite waard is om te onderzoeken hoe het komt dat het een succes is.

We zijn in onderwijsland gewend om het elke dag een beetje beter te willen doen. Een introductieweek, een lessenreeks, een project, een rekenmethode, beoordelingsvormen, een digitale bronnenbank of een eindkamp. Het zijn allemaal verschillende vraagstukken, maar ze hebben één ding gemeen, het gaat over onderwijs. Naast het vieren en analyseren van deze successen zijn we als onderwijsprofessionals voortdurend op zoek naar:

 • iets dat al bestaat te veranderen om te kijken of dat een beter resultaat geeft, of
 • iets te maken dat er nog niet is, waarvan anderen misschien ook zeggen dat het de hoogste tijd is dat het er komt, of
 • iets dat wordt ervaren als een probleem waar een oplossing voor moet komen.

Wanneer alle gebruikers van door jou ontworpen onderwijs blij en tevreden zijn is dat natuurlijk een groot compliment. Wanneer daarenboven door het onderzoeken van dat onderwijs generieke kennis kan worden ontwikkeld kunnen mensen die niet direct met jouw onderwijs en onderzoek te maken hebben ook profijt hebben van de uitkomsten. Naast de opgeleverde praktijkkennis kan generieke kennis namelijk mogelijk ook ingezet worden in andere contexten en situaties.

Daartoe hebben we het idee opgevat om op onze site onderzoeken te publiceren die aan bovenstaande een bijdrage kunnen leveren. We gaan hierbij uit van het volgende model:

 1. Uitgaande van
  - Hen die al onderzoek doen, gedaan hebben
  - Koers en kaders van de organisatie(s)
  - Resultaatverantwoordelijkheid in teams
  - Maatschappelijke, sectorale en wetenschappelijke ontwikkelingen

 2. Randvoorwaarden
  - Waardering, aandacht en steun van leidinggevende
  - Traceerbare bronnen
  - Kundige begeleiding

 3. Potentiële onderzoeker
  - heeft ambitie(s)
  - ziet een probleem
  - ziet iets er (nog) niet zijn
  - wil (vervolgens) innoveren
  - wil (vervolgens) ontwikkelen

 4. Beeld van profijt
  - Attractief proces van Ontwerpen & Onderzoeken
  - Aanstaande resultaten
  - Eigen prof. ontwikkeling
  - Ontdekken van ...........